Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 53/BC-ĐGS 20/11/2018 Kết quả giám sát công tác cấp giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ 2013 đến tháng 10/2018 trên địa bàn xã Nghĩa Hòa
102. 327/BC-UBND 20/11/2018 Giải trình về việc quản lý, sử dụng nhà và đất công sản trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
103. 325/BC-UBND 19/11/2018 Dự án đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương và dự án khu dân cư dọc đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương
104. 324/BC-UBND 19/11/2018 Kết quả thực hiện tiêu chí số 04 và tiêu chí số 07 của các xã có kế hoạch thuộc huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
105. 323/BC-UBND 19/11/2018 Kết quả 01 năm việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương; Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 125 của Tỉnh ủy khóa XIX
106. 322/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa
107. 321/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa
108. 320/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
109. 319/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa
110. 318/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
111. 317/BC-UBND 14/11/2018 Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 246/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 và Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
112. 316/BC-UBND 14/11/2018 Tự đánh giá chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC cấp huyện
113. 315/BC-UBND 14/11/2018 Kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trong năm 2018
114. 314/BC-UBND 9/11/2018 Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng để phục vụ công tác kiểm tra chéo của Cụm thi đua các huyện đồng bằng và thành phố năm 2018
115. 304/BC-UBND 2/11/2018 Giải trình các ý kiến, kiến nghị của nhân dân xã Nghĩa Điền tại buổi đối thoại ngày 26/9/2018
116. 302/BC-UBND 1/11/2018 Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật
117. 301/BC-UBND 30/10/2018 Tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
118. 296/BC-UBND 29/10/2018 Tình hình thu tiền sử dụng đất năm 2018 và kế hoạch năm 2019
119. 295/BC-UBND 26/10/2018 Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2017/NĐ-CP
120. 291/BC-UBND 24/10/2018 Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1011 văn bản