Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
81. 348/BC-UBND 29/11/2018 Tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và kế hoạch năm 2019
82. 347/BC-UBND 29/11/2018 Kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
83. 2898/UBND 29/11/2018 Báo cáo số hộ, khẩu đồng bào DTTS để thực hiện chính sách cấp một số mặt hàng thiết yếu nhân dịp tến Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
84. 344/BC-UBND 28/11/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn thị trấn Sông Vệ
85. 342/BC-UBND 28/11/2018 Báo cáo về thông tin hạng mục công trình xây dựng
86. 341/BC-UBND 28/11/2018 Kết quả công tác giải quyết khiếu nại – tố cáo năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
87. 340/BC-UBND 28/11/2018 Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư dự án: Hệ thống mương tiêu Đồng Miếu và chỉnh dòng sông Cầu Cát, đoạn Nghĩa Phương, Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
88. 339/BC-UBND 27/11/2018 Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019
89. 337/BC-UBND 27/11/2018 Tình hình thực hiện xóa bỏ các lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
90. 336/BC-UBND 27/11/2018 Giải trình một số nội dung về các hành vi vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Hà Tân
91. 335/BC-UBND 26/11/2018 Công tác thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính huyện Tư Nghĩa năm 2018
92. 333/BC-UBND 26/11/2018 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phỷ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống tin đất đai trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
93. 14/BC-VP 26/11/2018 Công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương, nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng HĐND và UBND huyện
94. 332/BC-UBND 23/11/2018 Quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ năm 2018
95. 331/BC-UBND 23/11/2018 Kết quả thực hiện phương án giao rừng, cho thuê rừng
96. 330/BC-UBND 21/11/2018 Phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, nhiệm kỳ 2016-2021
97. 328/BC-UBND 21/11/2018 Kết quả thực hiện các kiến nghị kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
98. 56/BC-ĐGS 20/11/2018 Kết quả giám sát công tác cấp giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ 2013 đến tháng 10/2018 trên địa bàn xã Nghĩa Phương
99. 55/BC-ĐGS 20/11/2018 Kết quả giám sát công tác cấp giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ 2013 đến tháng 10/2018 trên địa bàn thị trấn Sông Vệ
100. 54/BC-ĐGS 20/11/2018 Kết quả giám sát công tác cấp giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ 2013 đến tháng 10/2018 trên địa bàn xã Nghĩa Điền
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1011 văn bản