Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
81. 81/BC-UBND 28/3/2019 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII
82. 80/BC-UBND 28/3/2019 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII
83. 79/BC-UBND 28/3/2019 Thực trạng giáo dục mầm non trên địa bàn huyện
84. 78/BC-UBND 27/3/2019 Thực hiện nội dung Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
85. 77/BC-UBND 27/3/2019 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII đến nay
86. 70/BC-UBND 21/3/2019 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
87. 69/BC-UBND 21/3/2019 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
88. 43/BC-UBND 1/3/2019 Quá trình thực hiện việc xây dựng Đề án đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà và Sông Vê, huyện Tư Nghĩa
89. 28/BC-UBND 20/2/2019 Hồ sơ thiết kế, năng lực của nhà thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình: Kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, địa điểm xây dựng: thị trấn Sông Vệ, Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa
90. 27/BC-UBND 20/2/2019 Rà soát các cơ chế, chính sách đang thực hiện do tỉnh ban hành
91. 26/BC-UBND 19/2/2019 Giải trình các nội dung kiến nghị tại buổi đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với Nhân dân xã Nghĩa Kỳ ngày 09/01/2019
92. 23/BC-UBND 30/1/2019 Thực hiện kinh phí chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức sau ngày 01/01/2016
93. 22/BC-UBND 30/1/2019 Kết quả tuyển dụng công chức cấp xã theo thẩm quyền
94. 21/BC-UBND 30/1/2019 Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018
95. 20/BC-UBND 28/1/2019 Tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ đọng của HTX ngưng hoạt động trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
96. 19/BC-UBND 28/1/2019 Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018
97. 12/BC-UBND 21/1/2019 Một số dư luận xã hội trên địa bàn huyện Tư Nghĩa quý IV năm 2018
98. 10/BC-UBND 21/1/2019 Hợp đồng lao động làm việc chuyên môn trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
99. 09/BC-UBND 17/1/2019 Tình hình thiệt hai do mưa lớn gây ra từ ngày 27-31/12/2018 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
100. 07/BC-UBND 17/1/2019 Dự án đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chưa thực hiện hoàn trả các tuyến đường giao thông huyện Tư Nghĩa bị hư hỏng do phục vụ thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1062 văn bản