Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
41. 26/BC-UBND 19/2/2019 Giải trình các nội dung kiến nghị tại buổi đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với Nhân dân xã Nghĩa Kỳ ngày 09/01/2019
42. 23/BC-UBND 30/1/2019 Thực hiện kinh phí chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức sau ngày 01/01/2016
43. 22/BC-UBND 30/1/2019 Kết quả tuyển dụng công chức cấp xã theo thẩm quyền
44. 21/BC-UBND 30/1/2019 Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018
45. 20/BC-UBND 28/1/2019 Tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ đọng của HTX ngưng hoạt động trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
46. 19/BC-UBND 28/1/2019 Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018
47. 12/BC-UBND 21/1/2019 Một số dư luận xã hội trên địa bàn huyện Tư Nghĩa quý IV năm 2018
48. 10/BC-UBND 21/1/2019 Hợp đồng lao động làm việc chuyên môn trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
49. 09/BC-UBND 17/1/2019 Tình hình thiệt hai do mưa lớn gây ra từ ngày 27-31/12/2018 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
50. 07/BC-UBND 17/1/2019 Dự án đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chưa thực hiện hoàn trả các tuyến đường giao thông huyện Tư Nghĩa bị hư hỏng do phục vụ thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
51. 04/BC-UBND 14/1/2019 Báo cáo sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ
52. 03/BC-UBND 8/1/2019 Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018
53. 415/BC-UBND 28/12/2018 Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)”Về ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân
54. 3077/UBND 19/12/2018 Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại hoạt động chính quyền cấp xã năm 2018
55. 64/BC-HĐND 17/12/2018 Kết quả giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ năm 2013 đến tháng 10 năm 2018 ở thị trấn La Hà
56. 63/BC-HĐND 17/12/2018 Kết quả giám sát khu sản xuất và kinh doanh thiết bị cơ khí, vật tư nông nghiệp của Công ty TNHH MTV Bảo vệ thực vật Thành Phát, tại thị trấn La Hà
57. 62/BC-HĐND 17/12/2018 Kết quả giám sát về dự án trồng nấm ăn và nấm dược liệu của ông Lê Đình ái tại xã Nghĩa Thắng
58. 399/BC-UBND 17/12/2018 Nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ
59. 387/BC-UBND 12/12/2018 Kết quả thực hiện Đề án “xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” năm 2018 của huyện Tư Nghĩa
60. 386/BC-UBND 12/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1012 văn bản