Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
21. 201/BC-UBND 26/6/2019 Tình hình thực hiện công tác dân tộc trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
22. 200/BC-UBND 26/6/2019 Thực trạng diện tích rừng dự án KFW6 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
23. 199/BC-UBND 26/6/2019 Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
24. 197/BC-UBND 25/6/2019 Kết quả thực hiện Đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
25. 195/BC-UBND 25/6/2019 Rà soát khoản cách và địa bàn làm căn cứ thực hiện chế độ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn theo Công văn số 638/SGDĐT-KHTC ngày 10/5/2019
26. 194/BC-UBND 25/6/2019 Tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến
27. 190/BC-UBND 21/6/2019 Tổ chức triển khai, thực hiện đăng ký tham gia dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
28. 188/BC-UBND 20/6/2019 Tiến độ thực hiện xây dựng Đề án đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà và Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
29. 184/BC-UBND 18/6/2019 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 21/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm 2019
30. 72/KH-UBND 17/6/2019 Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở trong Cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về, nổ cao trong khu dân cư và nơi vui chơi giải trí tập trung đông người
31. 182/BC-UBND 17/6/2019 Xã nước thải tại kênh Tư Nghĩa, đoạn qua thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền (lần 4)
32. 181/BC-UBND 17/6/2019 Kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019
33. 174/BC-UBND 14/6/2019 Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 176-KH/TU ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2019
34. 172/BC-UBND 13/6/2019 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đối với tiêu chí 7 về hạ tầng thương mại nông thôn
35. 3336/QĐ-UBND 12/6/2019 Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, nhiệm kỳ 2016-2021
36. 3335/QĐ-UBND 12/6/2019 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, nhiệm kỳ 2016-2021
37. 3363/QĐ-UBND 10/6/2019 Phê duyệt và trích chi phí từ nguồn tịch thu bán đấu giá phương tiện vi phạm hành chính
38. 164/BC-UBND 6/6/2019 Tình hình thực hiện xóa bỏ các lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nguyên liệu hóa thạch trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
39. 160/BC-UBND 4/6/2019 Kết quả thực hiện tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
40. 157/BC-UBND 31/5/2019 Tình hình triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1062 văn bản