Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
21. 96/BC-UBND 9/4/2019 Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện giao quản lý tài sản, kế toán tai sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
22. 95/BC-UBND 8/4/2019 Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018
23. 94/BC-UBND 8/4/2019 Kết quả sơ kết 03 năm (giai đoạn 2016-2018) thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn huyện
24. 92/BC-UBND 4/4/2019 Kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới (tiêu chí số 5 về văn hóa)Kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới (tiêu chí số 5 về văn hóa)
25. 91/BC-UBND 4/4/2019 Tình hình sử dụng đất của ông Lê Quang Sĩ được UBND huyện cho thuê đất tại Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 05/12/2011
26. 90/BC-UBND 4/4/2019 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh về một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
27. 89/BC-UBND 3/4/2019 Thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
28. 87/BC-UBND 1/4/2019 Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của huyện Tư Nghĩa
29. 3/BC-UBND 29/3/2019 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 và trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII
30. 81/BC-UBND 28/3/2019 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII
31. 80/BC-UBND 28/3/2019 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII
32. 79/BC-UBND 28/3/2019 Thực trạng giáo dục mầm non trên địa bàn huyện
33. 78/BC-UBND 27/3/2019 Thực hiện nội dung Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
34. 77/BC-UBND 27/3/2019 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII đến nay
35. 70/BC-UBND 21/3/2019 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
36. 69/BC-UBND 21/3/2019 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
37. 43/BC-UBND 1/3/2019 Quá trình thực hiện việc xây dựng Đề án đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà và Sông Vê, huyện Tư Nghĩa
38. 28/BC-UBND 20/2/2019 Hồ sơ thiết kế, năng lực của nhà thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình: Kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, địa điểm xây dựng: thị trấn Sông Vệ, Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa
39. 27/BC-UBND 20/2/2019 Rà soát các cơ chế, chính sách đang thực hiện do tỉnh ban hành
40. 26/BC-UBND 19/2/2019 Giải trình các nội dung kiến nghị tại buổi đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với Nhân dân xã Nghĩa Kỳ ngày 09/01/2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1011 văn bản