Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
181. 252/BC-UBND 7/9/2018 Công tác cải cách hành chính quý III năm 2018
182. 249/BC-UBND 6/9/2018 Kết quả thực hiện công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong quý III và 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong quý IV năm 2018
183. 40/BC-HĐND 5/9/2018 Kết quả giám sát đối với cơ quan tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến 31/6/2018
184. 248/BC-UBND 4/9/2018 Tình hình trước, trong và sau Lễ Quốc khánh 02/9/2018 của UBND huyện Tư Nghĩa
185. 247/BC-UBND 31/8/2018 Kết quả thực hiện các nội dung về cải cách hành chính theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 21/6/2018 và Kết luận số 185/TB-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
186. 39/BC-BKTXH 29/8/2018 Tình hình thu tiền sử dụng đất năm 2018
187. 246/BC-UBND 29/8/2018 Kết quả thực hiện việc khắc phục các công trình cấp nước sạch và nước sinh hoạt nông thôn theo Công văn số 3175/UBND-NNTN ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình nước sạch và VSMT nông thôn
188. 245/BC-UBND 29/8/2018 Kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành Văn bản QPPL năm 2015
189. 244/BC-UBND 28/8/2018 Khắc phục các tồn tại của công trình đường La Hà đi Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
190. 243/BC-UBND 27/8/2018 Tình hình quản lý, sử dụng nhà đất công sản
191. 242/BC-UBND 24/8/2018 Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình
192. 241/BC-UBND 24/8/2018 Tình hình thực hiện pháp luật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
193. 240/BC-UBND 24/8/2018 Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2017
194. 239/BC-UBND 23/8/2018 Giải trình kiến nghị của cử tri tại buổi đối thoại giữa Bí Thư Huyện ủy Tư Nghĩa với nhân dân thị trấn Sông Vệ ngày 08/6/218
195. 32/BC-HĐND 22/8/2018 Giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Trung
196. 31/BC-HĐND 22/8/2018 Giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Thọ
197. 238/BC-UBND 22/8/2018 Báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư dự án khu dân cư Trung tâm xã Nghĩa Trung (GĐ1)
198. 237/BC-UBND 21/8/2018 Tình hình giải quyết ùn ứ rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Tư Nghĩa và quá trình giải quyết kiến nghị của nhân dân tại thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ
199. 236/BC-UBND 20/8/2018 Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP
200. 233/BC-UBND 17/8/2018 Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện Tư Nghĩa
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1062 văn bản