Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 302/BC-UBND 1/11/2018 Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật
2. 301/BC-UBND 30/10/2018 Tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
3. 296/BC-UBND 29/10/2018 Tình hình thu tiền sử dụng đất năm 2018 và kế hoạch năm 2019
4. 295/BC-UBND 26/10/2018 Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2017/NĐ-CP
5. 291/BC-UBND 24/10/2018 Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
6. 42/BC-ĐGS 18/9/2018 Giám sát kết quả triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng 03 khu dân cư tại xã Nghĩa Hiệp
7. 41/BC-ĐGS 18/9/2018 Giám sát kết quả triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Tân Thanh xã Nghĩa Hòa
8. 262/BC-UBND 18/9/2018 Tình hình xóa bỏ các lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiện liệu hóa thạch trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
9. 261/BC-UBND 18/9/2018 Thực trạng và kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
10. 257/BC-UBND 13/9/2018 Kết quả thực hiện tham gia phòng, chống, sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 6 tháng cuối năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2018
11. 256/BC-UBND 12/9/2018 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg, quý III năm 2018
12. 255/BC-UBND 11/9/2018 Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
13. 254/BC-UBND 10/9/2018 Kết quả học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
14. 251/BC-UBND 10/9/2018 Tình hình công tác soạn thảo, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện từ năm 2015-2017
15. 252/BC-UBND 7/9/2018 Công tác cải cách hành chính quý III năm 2018
16. 40/BC-HĐND 5/9/2018 Kết quả giám sát đối với cơ quan tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến 31/6/2018
17. 248/BC-UBND 4/9/2018 Tình hình trước, trong và sau Lễ Quốc khánh 02/9/2018 của UBND huyện Tư Nghĩa
18. 247/BC-UBND 31/8/2018 Kết quả thực hiện các nội dung về cải cách hành chính theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 21/6/2018 và Kết luận số 185/TB-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
19. 39/BC-BKTXH 29/8/2018 Tình hình thu tiền sử dụng đất năm 2018
20. 246/BC-UBND 29/8/2018 Kết quả thực hiện việc khắc phục các công trình cấp nước sạch và nước sinh hoạt nông thôn theo Công văn số 3175/UBND-NNTN ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình nước sạch và VSMT nông thôn
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 892 văn bản