Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2436/QĐ-UBND 26/6/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đường La Hà – Nghĩa Thuận, huyệnTư Nghĩa
2. 190/BC-UBND 21/6/2019 Tổ chức triển khai, thực hiện đăng ký tham gia dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
3. 188/BC-UBND 20/6/2019 Tiến độ thực hiện xây dựng Đề án đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà và Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
4. 184/BC-UBND 18/6/2019 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 21/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm 2019
5. 72/KH-UBND 17/6/2019 Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở trong Cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về, nổ cao trong khu dân cư và nơi vui chơi giải trí tập trung đông người
6. 182/BC-UBND 17/6/2019 Xã nước thải tại kênh Tư Nghĩa, đoạn qua thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền (lần 4)
7. 181/BC-UBND 17/6/2019 Kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019
8. 174/BC-UBND 14/6/2019 Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 176-KH/TU ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2019
9. 172/BC-UBND 13/6/2019 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đối với tiêu chí 7 về hạ tầng thương mại nông thôn
10. 3336/QĐ-UBND 12/6/2019 Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, nhiệm kỳ 2016-2021
11. 3335/QĐ-UBND 12/6/2019 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, nhiệm kỳ 2016-2021
12. 3363/QĐ-UBND 10/6/2019 Phê duyệt và trích chi phí từ nguồn tịch thu bán đấu giá phương tiện vi phạm hành chính
13. 164/BC-UBND 6/6/2019 Tình hình thực hiện xóa bỏ các lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nguyên liệu hóa thạch trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
14. 160/BC-UBND 4/6/2019 Kết quả thực hiện tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
15. 157/BC-UBND 31/5/2019 Tình hình triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
16. 156/BC-UBND 31/5/2019 Tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai
17. 155/BC-UBND 31/5/2019 Xả nước thải tại kênh Tư Nghĩa, đoạn qua thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền (lần 3)
18. 154/BC-UBND 31/5/2019 Thực hiện nội dung Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Tư Nghĩa
19. 151/BC-UBND 29/5/2019 Tình hình trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
20. 150/BC-UBND 29/5/2019 Báo cáo về kết quả kiểm tra các trang trại chăn nuôi ở xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Phương
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1037 văn bản