Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2886/QĐ-UBND 20/5/2019 Phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ (đợt 7) để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ, địa điểm: thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
2. 2870/QĐ-UBND 17/5/2019 Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành công trình: Nhà văn hóa, sân thể thao xã Nghĩa Thọ
3. 2869/QĐ-UBND 17/5/2019 Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu số 05 thi công xây dựng công trình: Trường Tiểu học thị trấn La Hà
4. 12/HĐND 17/5/2019 Điều chỉnh, bổ sung các dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tư Nghĩa
5. 2868/QĐ-UBND 16/5/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa
6. 2867/QĐ-UBND 16/5/2019 Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 2) để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 623B (Quảng Ngãi – Thạch Nham), giai đoạn 2, địa điểm: xã Nghĩa Lâm, Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
7. 2865/QĐ-UBN33 16/5/2019 Thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học ngành giáo dục và đào tạo huyện
8. 2859/QĐ-UBND 15/5/2019 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Mừng tại lô đất số 46 thuộc KCD Phía Nam đường La Hà – Nghĩa Thuận, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
9. 2858/QĐ-UBND 15/5/2019 Điều chỉnh Quyết định thu hồi đất từ số 2196/QĐ-UBND đến 2292/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 và từ số 2378/ QĐ-UBND đến 2432/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Chỉnh trang khu dân cư Tây Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa,
10. 2833/QĐ-UBN33 15/5/2019 Phân bổ kinh phí tổ chức lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã Nghĩa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới
11. 2831/QĐ-UBND 15/5/2019 Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tư Nghĩa
12. 2830/QĐ-UBND 15/5/2019 Phê duyệt và phân bổ kinh phí hoạt động dích nhà lưu niệm đồng chí Trần Kiên năm 2019
13. 2829/QĐ-UBND 15/5/2019 Phân bổ kinh phí để chỉnh lý tài liệu lưu trữ và đào tạo ứng dụng ISO 9001:2015 cho 15 xã, thị trấn
14. 2827/QĐ-UBND 15/5/2019 Phê duyệt dự toán chi phí quản lý công trình cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện
15. 2826/QĐ-UBND 15/5/2019 Nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở thuộc khu dân cư phía Nam C19, huyện Tư Nghĩa, 09 lô đất thuộc khu dân cư dọc đường trục chính phía Tây Trung tâm thị trấn La Hà, lô NP06:22 thuộc khu dân cư phía Bắc trụ sở làm việc UBND huyện và lô BT:12 thuộc khu dân cư phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn
16. 2825/QĐ-UBND 15/5/2019 Nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất ở thuộc khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
17. 2824/QĐ-UBND 15/5/2019 Nộp tiền trúng đấu giá (đợt 1) quyền sử dụng 25 lô đất ở thuộc khu dân cư Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa
18. 2823/QĐ-UBN33 15/5/2019 Phê duyệt phương án tái định cư (đợt 2) để GPMB thực hiện công trình: khu dân cư phía Tây đường trục chính phía Tây Trung tâm thị trấn Sông Vệ, địa điểm: thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
19. 2822/QĐ-UBND 14/5/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Ông Đỗ Đình Lan và bà Võ Thị Hồng Liên để thực hiện dự án đường Cụm Công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đi huyện Nghĩa Hành, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
20. 2821/QĐ-UBND 14/5/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Ông Lê Ngọc Chính và bà Huỳnh Thị Kim Cúc để thực hiện dự án đường Cụm Công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đi huyện Nghĩa Hành, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 11878 văn bản