Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 187/BC-UBND 20/6/2019 Kết quả thực hiện công tác chăn nuôi và thú y tháng 5/2019 và kế hoạch công tác tháng 6/2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
2. 185/BC-UBND 19/6/2019 Xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường đến năm 2030
3. 71/KH-UBND 13/6/2019 Triển khai thực hiện tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
4. 70/KH-UBND 12/6/2019 Tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy
5. 67/KH-UBND 6/6/2019 Tổ chức tham gia “Hội Chợ triển lãm sản phẩm Núi Ấn Sông Trà”
6. 66/KH-UBND 4/6/2019 Kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công tại các công trình xây dựng trên địa bàn huyện năm 2019
7. 65/KHUBND 31/5/2019 Phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2019-2025
8. 64/KH-UBND 31/5/2019 Phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
9. 60/KH-UBND 22/5/2019 Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
10. 59/KH-UBND 20/5/2019 Tổ chức triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019
11. 58/KH-UBND 13/5/2019 Sắp xếp, sát nhập, kiện toàn các thôn trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
12. 57/KH-UBND 13/5/2019 Tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
13. 133/KH-UBND 13/5/2019 Sơ kết thực hiện các tiểu dự án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
14. 54/KH-UBND 6/5/2019 Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với Công chức, viên chức thuộc huyện Tư Nghĩa năm 2019
15. 49/KH-UBND 18/4/2019 Tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019
16. 48/KH-UBND 17/4/2019 Triển khai tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019, huyện Tư Nghĩa
17. 47/KH-UBND 9/4/2019 Kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ năm 2019
18. 45/KH-UBND 3/4/2019 Phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
19. 43/KH-UBND 1/4/2019 Kiểm tra, quy quyét ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
20. 41/KH-UBND 29/3/2019 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Tư Nghĩa năm 2019
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 332 văn bản