Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 102/KH-UBND 25/10/2018 Điều tra xác định chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn thuộc huyệnTư Nghĩa năm 2018
2. 101/KH-UBND 25/10/2018 Thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
3. 100/KH-UBND 23/10/2018 Triển khai đôn đốc thu nộp Ngân sách Nhà nước năm 2018
4. 94/KH-UBND 19/9/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các xã năm 2018
5. 93/KH-UBND 17/9/2018 Tổ chức Hội nghị tuyên dương thôn, TDP văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Tư Nghĩa năm 2018
6. 89/KH-UBND 10/9/2018 Điều tra, thống kê người dân tại xã, thị trấn bị chết do tai nạn lao động từ năm 2012-2018 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
7. 25/KH-HĐND 4/9/2018 Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho Thường trực và các Ban HĐND các xã, thị trấn trong năm 2018
8. 86/KH-UBND 31/8/2018 Thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về trẻ em và cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu trẻ em trên địa bàn huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2018-2020
9. 81/KH-UBND 31/7/2018 Triển khai thực hiện kế hoạch số 128-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới
10. 80/KH-UBND 30/7/2018 Thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm huyện Tư Nghĩa năm 2018
11. 79/KH-UBND 26/7/2018 Nhu cầu về số lượng và kinh phí hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019 theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
12. 78/KH-UBND 18/7/2018 Tổ chức lớp học bơi miễn phí và tập huấn, chống đuối nước cho thiếu nhi huyện Tư Nghĩa – 2018
13. 76/KH-UBND 9/7/2018 Tham gia Cuộc thu tuyên truyền viên giỏi về công tác giảm nghèo tỉnh Quảng Ngãi năm 2018
14. 75/KH-UBND 9/7/2018 Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 của huyện Tư Nghĩa
15. 49/KH-UBND 2/5/2018 Tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2018
16. 47/KH-UBND 27/4/2018 Tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Tư Nghĩa lần thứ VI năm 2017-2018
17. 46/KH-UBND 26/4/2018 Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của UBND huyện Tư Nghĩa
18. 45/KH-UBND 26/4/2018 Triển khai tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018, huyện Tư Nghĩa
19. 32/KH-UBND 23/3/2018 Kế hoạch Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc huyện Tư Nghĩa năm 2018
20. 29/KH-UBND 16/3/2018 Kế hoạch Công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2018 của Huyện Tư Nghĩa
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 286 văn bản