Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 01/CT-UBND 27/3/2019 Tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
2. 02/CT-UBND 19/11/2018 Phòng chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2019
3. 04/CT-UBND 6/11/2017 Chỉ thị Khẩn trương triển khai công tác khắc phục thiệt hại sau lũ trên địa bàn huyện
4. 03/CT-UBND 28/9/2017 Chỉ thị Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
5. 02/CT-UBND 11/1/2017 Chỉ thị về tăng cường kỷ cương trong hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
6. 01/CT-UBND 11/1/2017 Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
7. 11/CT-UBND 29/11/2016 Triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2016-2017
8. 08/CT-UBND 22/7/2016 Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
9. 07/CT-UBND 4/7/2016 Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
10. 06/CT-UBND 10/5/2016 Chỉ thị về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2016
11. 04/CT-UBND 22/2/2016 Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
12. 03/CT-UBND 5/2/2016 Chỉ thị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
13. 11/CT-UBND 27/11/2015 Chỉ thị Triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015-2016
14. 10/CT-UBND 27/11/2015 Chỉ thị Phòng chống hạn và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất vụ Đông xuân 2015-2016, vụ Hè thu năm 2016
15. 04/CT-UBND 20/3/2015 Chỉ thị Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện năm 2015
16. 03/CT-UBND 19/3/2015 Chỉ thị Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, Hội nghị điển hình tiên tiến huyện lần thứ V và các ngày lễ lớn trong năm 2015
17. 09/CT-UBND 25/11/2014 Chỉ thị về việc triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2014-2015
18. 03/CT-UBND 14/3/2014 Chỉ thị về việc phòng chống hạn và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2013-2014, vụ Hè Thu 2014
/ tổng số 18 văn bản