Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 139/BC-UBND 20/5/2019 Phối hợp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chương trình số 37-CTr/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi
2. 118/TTr-UBND 17/5/2019 Đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019)
3. 115/TTr-UBND 16/5/2019 Cho chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất gạch không nung, gạch Block Thiên Phúc
4. 114/TTr-UBND 14/5/2019 Cho phép sử dụng tên địa danh “Nghĩa Hòa” để xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Nhan của UBND xã Nghĩa Hòa
5. 2786/QĐ-UBND 13/5/2019 Kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Nghĩa Hiệp
6. 110/TTr-UBND 7/5/2019 Xin thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án: Đường Nghĩa Kỳ - Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa
7. 107/TTr-UBND 6/5/2019 Xin điều chỉnh, bổ sung các dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tư Nghĩa
8. 106/TTr-UBND 6/5/2019 Xin chủ trương thực hiện phương thức cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công theo đơn đặt hàng đối với dự án lập hệ thống quản lý đất công ích và đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
9. 105/TTr-UBND 3/5/2019 Đề nghị khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư dự án đường caot ốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; đoạn qua huyện Tư Nghĩa
10. 103/TTr-UBND 26/4/2019 Cho phép sử dụng tên địa danh “Nghĩa Kỳ” để xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Nếp Cút của UBND xã Nghĩa Kỳ
11. 102/TTr-UBND 26/4/2019 Cho phép sử dụng tên địa danh “Nghĩa Mỹ” để xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Bún của UBND xã Nghĩa Mỹ
12. 101/TTr-UBND 26/4/2019 Cho phép sử dụng tên địa danh “Nghĩa Hiệp” để xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm hoa, cây cảnh; đồ mộc dân dụng của UBND xã Nghĩa Hiệp
13. 95/TTr-UBND 18/4/2019 Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp
14. 91/TTr-UBND 12/4/2019 Xét đề nghị kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam”
15. 86/TTr-UBND 3/4/2019 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí 5.1 về Y tế trong tiêu chí 5: Y tế, Văn hóa, Giáo dục của Bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới
16. 85/TTr-UBND 3/4/2019 Cho chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang khu dân cư Nam Bàu Giang
17. 84/TTr-UBND 3/4/2019 Xin chủ trương cho các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm Công nghiệp La Hà mở rộng
18. 82/TTr-UBND 1/4/2019 Thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
19. 81/TTr-UBND 29/3/2019 Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
20. 80/TTr-UBND 29/3/2019 Đề nghị tiếp nhận đối tượng người có công với cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 417 văn bản