Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 09/ĐA-UBND 10/6/2019 Đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
2. 08/ĐA-UBND 10/6/2019 Đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
3. 07/ĐA-UBND 3/6/2019 Đặt tên các tuyến đường và tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
4. 06/ĐA-UBND 3/6/2019 Đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
5. 05/ĐĐN-UBND 23/5/2019 Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình: Đường Nghĩa Kỳ -Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của ĐT 623B
6. 04/ĐĐN-UBND 19/4/2019 Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh
7. 93/TTr-UBND 17/4/2019 Cho chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây CNN La Hà
8. 05/GXN-UBND 4/4/2019 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình: ĐZ 22KV và trạm biến áp cấp điện thi công cầu Xóm Xiết, địa điểm: Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
9. 03/ĐA-UBND 22/3/2019 Sắp xếp, tổ chức lại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2019-2021
10. 01/GXN-UBND 19/2/2019 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại mỏ đất Gò Củ, địa điểm: thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa kỳ, huyện Tư Nghĩa
11. 16/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại Văn phòng HĐND và UBND huyện
12. 15/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
13. 14/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại Phòng Y tế
14. 13/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại thị trấn Sông Vệ
15. 12/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại xã Nghĩa Mỹ
16. 11/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại thị trấn La Hà
17. 10/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại xã Nghĩa Hòa
18. 09/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại xã Nghĩa Điền
19. 08/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại xã Nghĩa Thuận
20. 02/PA-UBND 18/9/2018 Sắp xếp, sáp nhật thôn, TDP ở huyện Tư Nghĩa
  1    2    3     / tổng số 57 văn bản