Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 04/ĐĐN-UBND 19/4/2019 Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh
2. 93/TTr-UBND 17/4/2019 Cho chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây CNN La Hà
3. 05/GXN-UBND 4/4/2019 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình: ĐZ 22KV và trạm biến áp cấp điện thi công cầu Xóm Xiết, địa điểm: Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
4. 03/ĐA-UBND 22/3/2019 Sắp xếp, tổ chức lại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2019-2021
5. 01/GXN-UBND 19/2/2019 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại mỏ đất Gò Củ, địa điểm: thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa kỳ, huyện Tư Nghĩa
6. 16/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại Văn phòng HĐND và UBND huyện
7. 15/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
8. 14/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại Phòng Y tế
9. 13/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại thị trấn Sông Vệ
10. 12/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại xã Nghĩa Mỹ
11. 11/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại thị trấn La Hà
12. 10/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại xã Nghĩa Hòa
13. 09/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại xã Nghĩa Điền
14. 08/KL-UBND 26/10/2018 Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tại xã Nghĩa Thuận
15. 02/PA-UBND 18/9/2018 Sắp xếp, sáp nhật thôn, TDP ở huyện Tư Nghĩa
16. 01/PA-UBND 12/9/2018 Sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tư Nghĩa
17. 03/ĐA-UBND 4/9/2018 Đề án sáp nhập sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp trên địa bàn huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2018-2021 và định hướng đến năm 2030
18. 11/2018/HC-ST 31/7/2018 khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai - Bà Nguyễn Thị Tâm
19. 16/GXN-UBND 20/7/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
20. 04/KL-UBND 22/6/2018 Kết luận kiểm tra, xác minh Nội dung phản ánh, kiến nghị của nhân dân xã Nghĩa Phương
  1    2    3     / tổng số 52 văn bản