Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2186/QĐ-UBND 19/4/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư công trình: tuyến đường từ ruộng Phạm Huynh đến Ruộng Phạm Bùa
2. 2180/QĐ-UBND 19/4/2019 Điều chỉnh, bổ sung danh mục các tuyến đường giao thông thuộc Đề án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, giai đoạn 2011-2017, định hướng 2020
3. 786/UBND 17/4/2019 Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019 trên địa bàn huyện
4. 746/UBND 12/4/2019 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông đạt chuẩn huyện nông thôn mới
5. 98/BC-UBND 9/4/2019 Kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới
6. 90/BC-UBND 4/4/2019 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh về một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
7. 589/TB-UBND 2/4/2019 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Trực báo công tác xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn huyện
8. 619/UBND 29/3/2019 Phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến ĐT 623B
9. 43/BC-UBND 1/3/2019 Quá trình thực hiện việc xây dựng Đề án đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà và Sông Vê, huyện Tư Nghĩa
10. 48/TTr-UBND 28/2/2019 Thẩm định, phê duyệt Đề án đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
11. 355/UBND 27/2/2019 Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tiểu thương về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Sông Vệ
12. 346/UBND 27/2/2019 Triển khai tiến độ thi công, đảm bảo môi trường và ATGT trên tuyến đường La Hà – Thu Xà, huyện Tư Nghĩa
13. 308/UBND 20/2/2019 Rà soát, đề xuất các vị trí cho nhu cầu đấu nối vào các tuyến QL 1 và đoạn nối cao tốc – Quảng Ngãi trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
14. 302/UBND 20/2/2019 Khẩn trương chấm dứt hợp đồng thuê đất tại các lò gạch – gạch thủ công trên địa bàn huyện
15. 293/UBND 20/2/2019 Tổ chức triển khai thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm – OCOP” năm 2019
16. 287/UBND 19/2/2019 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ
17. 16/KH-UBND 19/2/2019 Hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
18. 235/UBND 30/1/2019 Tham gia thẩm định dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nghĩa Lâm
19. 268/QĐ-UBND 24/1/2019 Phân bổ kinh phí huy động từ các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng công trình: Đường Nghĩa kỳ - Nghĩa địa TP Quảng Ngãi
20. 213/QĐ-UBND 21/1/2019 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hùng
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 167 văn bản