Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
161. 898/QĐ-UBND 6/3/2018 Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2018-2020
162. 361/UBND 6/3/2018 Công văn Hỗ trợ 03 vụ lúa đối với các hộ dân có ruộng bị ảnh hưởng bởi dự án khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND huyện Tư Nghĩa
163. 160/TB-UBND 5/3/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc trực báo sản xuất nông nghiệp năm 2018
164. 877/QĐ-UBND 1/3/2018 Quyết định Phân bổ kinh phí để xây dựng và tu sửa công trình phục vụ công tác nguy cơ cháy rừng
165. 314/UBND 27/2/2018 Công văn Đề xuất phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; chương trình bảo vệ và phát triển rừng (kế hoạch vốn đầu tư và phát triển năm 2018)
166. 290/UBND 12/2/2018 Công văn Ngừng sản xuất gạch nung thủ công trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
167. 151/TB-UBND 12/2/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Thọ
168. 283/UBND 9/2/2018 Công văn Đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: cải tạo đồng ruộng, dồn điền đổi thửa kết hợp thu hồi đất sắt tại xứ đồng thổ rớ, thôn 4, xã Nghĩa Lâm
169. 147/TB-UBND 9/2/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa THắng
170. 142/TB-UBND 5/2/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Trung
171. 141/TB-UBND 2/2/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Nghĩa Lâm về tình hình tổ chức thực hiện, triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tại thôn 2, xã Nghĩa Lâm
172. 138/TB-UBND 2/2/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Hiệp
173. 210/UBND 30/1/2018 Công văn Thống nhất chủ trương khảo sát, lập dự án cải tạo đồng ruộng, dồn điền đổi thửa kết hợp thu hồi đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường tại xứ đồng thổ Rớ, thôn 4, xã Nghĩa Lâm
174. 202/UBND 30/1/2018 Công văn Thống nhất đơn giá bồi thường cây mía để GPMB thực hiện dự án: khu dân cư nông thôn mới Điền Chánh Hưng (tại xã Nghĩa Điền)
175. 07/QĐ-UBND 30/1/2018 Kế hoạch Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
176. 125/TB-UBND 26/1/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2017-2018
177. 193/QĐ-UBND 25/1/2018 Quyết định Phân bổ kinh phí cho UBND các xã để mua vật liệu (đá) xây dựng đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
178. 191/QĐ-UBND 25/1/2018 Quyết định Phân bổ kinh phí cho UBND các xã để xây dựng các công trình văn hóa thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
179. 167/UBND 25/1/2018 Công văn Lập phương án thực hiện khu dân cư nông thôn mới kiểm mẫu
180. 164/UBND 25/1/2018 Công văn Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác dồn điền đổi thửa năm 2017 và kế hoạch năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 481 văn bản