Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
121. 1832/UBND 8/8/2018 Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn huyện năm 2019
122. 5221/QĐ-UBND 7/8/2018 Tạm cấp tiền cấp bù miễn thu thủy lợi phí vụ hè thu năm 2018
123. 5207/QĐ-UBND 6/8/2018 Điều chỉnh tiêu chí số 3 (thủy lợi) trong Đề án xây dựng nông thôn mới của xã Nghĩa Thọ giai đoạn 2011-2019
124. 5206/QĐ-UBND 6/8/2018 Phân bổ kinh phí sự nghiệp thủy lợi năm 2018 để sửa chữa, nâng cấp kênh N2-2 thuộc xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa
125. 221/BC-UBND 6/8/2018 Kết quả thực hiện công tác dồn điền đổi thửa năm 2018 và kế hoạch năm 2018-2020 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
126. 5198/QĐ-UBND 3/8/2018 Phân bổ kinh phí và phê duyệt dự toán chi hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
127. 220/BC-UBND 3/8/2018 Thực trạng diện tích rừng dự án KFW6 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
128. 1785/UBND 3/8/2018 Liên hệ công tác học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới
129. 158/TTr-UBND 2/8/2018 Xin khẩn cấp đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
130. 1775/UBND 31/7/2018 Quản lý công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện
131. 1766/UBND 31/7/2018 Triển khai tiếp nhận xi măng để làm đường giao thông nông thôn năm 2018
132. 1350/TB-UBND 31/7/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm tra tiến đọ xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Thọ
133. 213/BC-UBND 30/7/2018 Kết quả thực hiện khắc phục các công trình cấp nước sạch và nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
134. 1342/TB-UBND 26/7/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá, rà soát lại dự án rừng KFW6
135. 202/BC-UBND 23/7/2018 Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018-2020
136. 4628/QĐ-UBND 20/7/2018 Giao nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
137. 4626/QĐ-UBND 19/7/2018 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: cải tạo đồng ruộng dồn điền đổi thửa kết hợp thu hồi đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường tại xứ năm sào xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa
138. 1650/UBND 19/7/2018 Điều chỉnh một số tiêu chí trong Đề án thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Thọ
139. 4487/QĐ-UBND 16/7/2018 Phân bổ kinh phí cho UBND xã Nghĩa Thương để sửa chữa tuyến đường từ Gò Sạn đến trạm y tế xã Nghĩa Thương thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
140. 1514/UBND 13/7/2018 Đăng ký sản phẩm tham gia hội chợ triển lãm mỗi xã một sản phẩm và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực trung du miền núi phía Bắc – Thái Nguyên năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 481 văn bản