Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
81. 02/CT-UBND 19/11/2018 Phòng chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2019
82. 3415/TB-UBND 15/11/2018 Kế hoạch thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Thọ, Nghĩa Trung, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp
83. 2773/UBND 15/11/2018 Tổng hợp thiệt hại về nuôi trồng thủy sản do bão số 12 và mưa lũ sau bảo gây ra năm 2017
84. 7470/QĐ-UBND 14/11/2018 Thành lập Tổ công tác kiểm tra, xử lý hoạt động gây ô nhiễm môi trường của các trang trại chăn nuôi heo tự phát trên địa bàn xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
85. 2765/UBND 14/11/2018 Giải trình một số nội dung về dự án xây dựng kinh tế trang trại chăn nuôi tổng hợp của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trà Giang
86. 7455/QĐ-UBND 13/11/2018 Phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Kỳ năm 2018
87. 2753/UBND 13/11/2018 Tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018, nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019 và triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019
88. 2747/UBND 12/11/2018 Thẩm tra đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận khu dân cư nông thôn kiểu mẫu
89. 2624/UBND 29/10/2018 Triển khai thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp
90. 2605/UBND 26/10/2018 Đóng góp ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của các xã năm 2018
91. 7094/QĐ-UBND 24/10/2018 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
92. 7051/QĐ-UBND 24/10/2018 Phê duyệt dự toán chi kinh phí sự nghiệp cho Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện (kinh phí hoạt động quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình)
93. 291/BC-UBND 24/10/2018 Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
94. 2593/UBND 24/10/2018 Điều chỉnh danh mục dự án PTSX thực hiện chương trình MTQDG XDNTM giai đoạn 2018-2020 tại xã Nghĩa Mỹ
95. 94/KH-UBND 19/9/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các xã năm 2018
96. 6336/QĐ-UBND 19/9/2018 Thành lập Đoàn công tác thẩm tra, đánh giá kết quả thực Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các xã có khả năng đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018
97. 2308/UBND 18/9/2018 Khẩn trương liên hệ, tiếp nhận hoàn thành khối lượng xi măng hỗ trợ cho các xã để làm đường giao thông nông thôn năm 2018
98. 2294/UBND 18/9/2018 Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn công trình đập, hồ chứa nước trong mùa mưa, lũ năm 2018
99. 6285/QĐ-UBND 17/9/2018 Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: xây dựng, duy tu, bảo dưỡng kênh N2-2, xã Nghĩa Thắng
100. 6284/QĐ-UBND 17/9/2018 Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: nạo vét, sửa chữa, nâng cấp kênh N2-2, xã Nghĩa Thắng
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 481 văn bản