Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
61. 114/KH-UBND 27/11/2018 Trồng hoa hai bên lề đường, đường tỉnh, huyện, xã, thôn, xóm tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp
62. 7594/QĐ-UBND 26/11/2018 Chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 01 lập hồ sơ mời thầu trồng băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng tại tiểu khu 142, 143 xã Nghĩa Sơn, Huyện Tư Nghĩa
63. 7563/QĐ-UBND 23/11/2018 Phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Lâm năm 2018
64. 331/BC-UBND 23/11/2018 Kết quả thực hiện phương án giao rừng, cho thuê rừng
65. 2847/UBND 23/11/2018 Ra quân diệt chuột trong vụ Đông Xuân 2018-2019
66. 2836/UBND 22/11/2018 Cam kết hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường trên địa bàn xã Nghĩa Mỹ
67. 7508/QĐ-UBND 20/11/2018 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua giống lúa hỗ trợ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019
68. 7507/QĐ-UBND 20/11/2018 Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 (đợt 2)
69. 274/TTr-UBND 20/11/2018 Xin sử dụng nguồn dự phòng để thực hiện dự án: hệ thống mương tiêu Đồng Miếu và chỉnh dòng sông Cầu Cát, đoạn Nghĩa Phương – Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
70. 7497/QĐ-UBND 19/11/2018 Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Thọ giai đoạn 2016-2020
71. 7496/QĐ-UBND 19/11/2018 Phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Mỹ năm 2018 (liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm bưởi)
72. 7495/QĐ-UBND 19/11/2018 Phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Mỹ năm 2018 (liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm bưởi)
73. 7494/QĐ-UBND 19/11/2018 Phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Điền năm 2018 (liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm Dừa)
74. 324/BC-UBND 19/11/2018 Kết quả thực hiện tiêu chí số 04 và tiêu chí số 07 của các xã có kế hoạch thuộc huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
75. 322/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa
76. 321/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa
77. 320/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
78. 319/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa
79. 318/BC-UBND 19/11/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
80. 2799/UBND 19/11/2018 Tăng cường nuôi tôm nước lợ 6 tháng cuối năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 481 văn bản