Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
41. 8140/QĐ-UBND 6/12/2018 Phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Hoà năm 2018
42. 8139/QĐ-UBND 6/12/2018 Phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018 thực hiện một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện
43. 8138/QĐ-UBND 6/12/2018 Thành lập Đoàn thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểm mẫu ở thôn 2, xã Nghĩa Lâm có khả năng đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểm mẫu trong năm 2018
44. 8134/QĐ-UBND 6/12/2018 Phân bổ kinh phí (đợt 2) triển khai thực hiện công tác dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng năm 2018
45. 369/BC-UBND 6/12/2018 Xây dựng phương án giá và tiêu thụ nước sạch của các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
46. 2982/UBND 6/12/2018 Lập phương án thực hiện "khu dân cư nông thôn Kiểm mẫu"
47. 2981/UBND 6/12/2018 Cung cấp thông tin về tình hình nuôi trồng thuỷ sản năm 2018 và kế hoạch năm 2019
48. 2980/UBND 6/12/2018 Lập kế hoạch sử dụng kinh phí chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
49. 2976/UBND 6/12/2018 Hoạt động của trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH MTV Duy Tâm Phúc, thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
50. 2955/UBND 5/12/2018 Đăng ký xây dựng `Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu năm 2019`
51. 2948/UBND 4/12/2018 Điều chuyển khối lượng xi măng từ xã Nghĩa Mỹ sang xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
52. 7969/QĐ-UBND 3/12/2018 Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 02 trồng, chăm sóc, bảo vệ đường Băng Xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng
53. 7963/QĐ-UBND 3/12/2018 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Kim Chi thuộc khu dân cư phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
54. 7938/QĐ-UBND 30/11/2018 Thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát diện tích tưới cho các loại cây trồng ở xã Nghĩa Thọ do các công trình thủy lợi trên địa bàn xã đảm nhận
55. 294/TTr-UBND 30/11/2018 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách huyện để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới.
56. 2916/UBND 30/11/2018 Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
57. 349/BC-UBND 29/11/2018 Tình hình phát triển kinh tế trang trại năm 2018 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
58. 2905/UBND 29/11/2018 Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đói rét cho đàn gia súc, gia cầm
59. 340/BC-UBND 28/11/2018 Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư dự án: Hệ thống mương tiêu Đồng Miếu và chỉnh dòng sông Cầu Cát, đoạn Nghĩa Phương, Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
60. 339/BC-UBND 27/11/2018 Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 481 văn bản