Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
21. 200/UBND 28/1/2019 Đẩy mạnh công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019
22. 298/QĐ-UBND 24/1/2019 Phân bổ kinh phí cho UBND các xã để mua vật liệu (đá) xây dựng đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
23. 267/QĐ-UBND 24/1/2019 Phân bổ kinh phí để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2018
24. 264/QĐ-UBND 24/1/2019 Phân bổ kinh phí để thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 02 năm 2018
25. 09/BC-UBND 17/1/2019 Tình hình thiệt hai do mưa lớn gây ra từ ngày 27-31/12/2018 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
26. 25/UBND 7/1/2019 Góp ý đề án: phương thức quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung sau đầu tư
27. 24/UBND 7/1/2019 Tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
28. 8684/QĐ-UBND 25/12/2018 Phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Mỹ năm 2018
29. 8683/QĐ-UBND 25/12/2018 Thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình trồng đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng
30. 8633/QĐ-UBND 25/12/2018 Phân bổ kinh phí hỗ trợ cho nông dân có đất trồng lúa năm 2013, 2014, 2015 (đợt 2) của UBND xã Nghĩa Thuận
31. 8466/QĐ-UBND 18/12/2018 Phân bổ (đợt 1) kinh phí để thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2018
32. 8464/QĐ-UBND 18/12/2018 Phân bổ kinh phí, thu hồi tạm ứng, hoàn trả ngân sách huyện kinh phí đã cấp tạm ứng để thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản đợt 1 năm 2018
33. 8394/QĐ-UBND 17/12/2018 Phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Hiệp năm 2018
34. 8383/QĐ-UBND 17/12/2018 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 trồng, chăm sóc, bảo vệ đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng
35. 8177/QĐ-UBND 11/12/2018 Phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Trung năm 2018
36. 8159/QĐ-UBND 11/12/2018 Phân bổ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
37. 3008/UBND 11/12/2018 Phối hợp tổ chức ra quân diệt chuột đồng loạt trong ngày 16/12/2018
38. 3001/UBND 11/12/2018 Sử dụng kinh phí sự nghiệp nông nghiệp năm 2019 để mua bả diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019
39. 8151/QĐ-UBND 10/12/2018 Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu trồng, chăm sóc, bảo vệ đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng năm 2018
40. 3428/TB-UBND 7/12/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua danh mục khuyến nông năm 2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 481 văn bản