Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
181. 142/UBND 22/1/2018 Công văn Rà soát diện tích tham gia trồng rừng gỗ lớn đến năm 2020
182. 145/QĐ-UBND 19/1/2018 Quyết định Phê duyệt dự toán chi kinh phí sự nghiệp nông nghiệp đã giao trong dự toán năm 2018 đối với phòng Nông nghiệp và PTNT
183. 34/TB-UBND 18/1/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn phân bổ kinh phí bảo vệ rừng (Theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ)
184. 90/UBND 17/1/2018 Công văn Phối hợp, tạo điều kiện các xã tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
185. 72/UBND 16/1/2018 Công văn Đề xuất danh mục giống cây trồng, vật nuôi để hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
186. 10/TB-UBND 12/1/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn tổ chức lễ đón nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Nghĩa kỳ, Nghĩa Thuận, Nghĩa Điền
187. 64/QĐ-UBND 11/1/2018 Quyết định Thành lập Tổ công tác rà soát rừng phòng hộ ít sung yếu sang quy hoạch phát triển rừng và sản xuất và điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng
188. 63/QĐ-UBND 11/1/2018 Quyết định Phê duyệt danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được nhà nước hỗ trợ đóng BHYT
189. 7749/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2016 kéo dài sang năm 2017 và kế hoạch vốn năm 2017 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
190. 431/BC-UBND 28/12/2017 Báo cáo Khẩn trương khắc phục hư hỏng các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất Đông Xuân năm 2017 – 2018 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
191. 7506/QĐ-UBND 27/12/2017 Quyết định Phê duyệt phương án thực hiện và dự toán chi tiết hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2017 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
192. 2856/TB-UBND 27/12/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại làm việc với Chi Cục kiểm lâm về rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít sung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất và điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng
193. 7445/QĐ-UBND 22/12/2017 Quyết định Phê duyệt kế hoạch thực hiện và dự toán chi tiết hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2017 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa
194. 425/BC-UBND 22/12/2017 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng, tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
195. 2494/UBND 22/12/2017 Công văn Triển khai thực hiện công tác nuôi trong thủy sản năm 2018
196. 419/BC-UBND 19/12/2017 Báo cáo Tình hình sử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
197. 7258/QĐ-UBND 18/12/2017 Quyết định Phê duyệt kế hoạch thực hiện và dự toán chi tiết hỗ trợ mua máy làm đất nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
198. 7257/QĐ-UBND 18/12/2017 Quyết định Ban hành kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm trong năm 2018 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
199. 2679/TB-UBND 18/12/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Đảng uỷ, UBND xã Nghĩa Trung về việc bàn giải quyết cải tạo đồng ruộng tận thu đất sét trên địa bàn xã Nghĩa Trung
200. 2456/UBND 18/12/2017 Công văn Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh lỡ mồm long móng trên địa bàn huyện
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 481 văn bản