Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 25/UBND 7/1/2019 Góp ý đề án: phương thức quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung sau đầu tư
2. 24/UBND 7/1/2019 Tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
3. 8684/QĐ-UBND 25/12/2018 Phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Mỹ năm 2018
4. 8683/QĐ-UBND 25/12/2018 Thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình trồng đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng
5. 8633/QĐ-UBND 25/12/2018 Phân bổ kinh phí hỗ trợ cho nông dân có đất trồng lúa năm 2013, 2014, 2015 (đợt 2) của UBND xã Nghĩa Thuận
6. 8466/QĐ-UBND 18/12/2018 Phân bổ (đợt 1) kinh phí để thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2018
7. 8464/QĐ-UBND 18/12/2018 Phân bổ kinh phí, thu hồi tạm ứng, hoàn trả ngân sách huyện kinh phí đã cấp tạm ứng để thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản đợt 1 năm 2018
8. 8394/QĐ-UBND 17/12/2018 Phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Hiệp năm 2018
9. 8383/QĐ-UBND 17/12/2018 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 trồng, chăm sóc, bảo vệ đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng
10. 8177/QĐ-UBND 11/12/2018 Phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Trung năm 2018
11. 8159/QĐ-UBND 11/12/2018 Phân bổ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
12. 3008/UBND 11/12/2018 Phối hợp tổ chức ra quân diệt chuột đồng loạt trong ngày 16/12/2018
13. 3001/UBND 11/12/2018 Sử dụng kinh phí sự nghiệp nông nghiệp năm 2019 để mua bả diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019
14. 8151/QĐ-UBND 10/12/2018 Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu trồng, chăm sóc, bảo vệ đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng năm 2018
15. 3428/TB-UBND 7/12/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua danh mục khuyến nông năm 2019
16. 8140/QĐ-UBND 6/12/2018 Phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Hoà năm 2018
17. 8139/QĐ-UBND 6/12/2018 Phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018 thực hiện một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện
18. 8138/QĐ-UBND 6/12/2018 Thành lập Đoàn thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểm mẫu ở thôn 2, xã Nghĩa Lâm có khả năng đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểm mẫu trong năm 2018
19. 8134/QĐ-UBND 6/12/2018 Phân bổ kinh phí (đợt 2) triển khai thực hiện công tác dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng năm 2018
20. 369/BC-UBND 6/12/2018 Xây dựng phương án giá và tiêu thụ nước sạch của các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 456 văn bản