Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 02/CT-UBND 18/4/2019 Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
2. 87/BC-UBND 1/4/2019 Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của huyện Tư Nghĩa
3. 43/KH-UBND 1/4/2019 Kiểm tra, quy quyét ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
4. 1523/QĐ-UBND 1/4/2019 Huy động lực lượng tham gia kiểm tra, quy quyét ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
5. 1476/QĐ-UBND 29/3/2019 Thành lập Đoàn Công tác thăm đồng, gặt thống kê và đánh giá năng suất cây trồng vụ Đông – Xuân năm 2018-2019
6. 1400/QD9-UBND 27/3/2019 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện
7. 1399/QĐ-UBND 27/3/2019 Phê duyệt kế hoạch Khuyến nông năm 2019
8. 566/UBND 22/3/2019 Triển khai thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020
9. 556/UBND 21/3/2019 Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện
10. 382/UBND 1/3/2019 Báo cáo kết quả thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Nghĩa Sơn
11. 703/QĐ-UBND 26/2/2019 Phê duyệt thực hiện công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
12. 33/BC-UBND 25/2/2019 Kết quả thực hiện khu dân cư nông thôn kiểu mẫu
13. 668/QĐ-UBND 21/2/2019 Thành lập Tổ Công tác kiểm tra, rà soát diện tích tưới thực tế của 02 trạm bơm điện HTX Tây Hiệp, xã Nghĩa Hiệp
14. 666/QĐ-UBND 21/2/2019 Phân bổ vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò (P52) dịch tả lợi cho các xã, thị trấn thực hiện công tác tiêm phòng năm 2018
15. 665/QĐ-UBND 21/2/2019 Phân bổ vắc xin lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm và tờ rơi tuyên truyền phòng chống bệnh dại cho các xã, thị trấn thực hiện công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm năm 2018
16. 34/TTr-UBND 21/2/2019 Khắc phục khẩn cấp thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ ngày 08/12-12/12/2018 xảy ra trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
17. 307/UBND 20/2/2019 Đề nghị xém xét công nhận xã Nghĩa Hiệp đạt xã nông thôn mới năm 2018
18. 286/UBND 18/2/2019 Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện
19. 278/UBND 18/2/2019 Báo cáo kết quả thực hiện thiệt hại bão số 12 năm 2017 và mưa lũ gây ra
20. 390/QĐ-UBND 29/1/2019 Phân bổ hóa chất Sodium Xchlorite 20% phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 481 văn bản