Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1520/QĐ-UBND 1/4/2019 Kiện toàn Đội Công tác xã hội tình nguyện xã Nghĩa Thuận
2. 1519/QĐ-UBND 1/4/2019 Thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật lao động về tiền lươngBHXH, BHYT và BHTN tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn huyện
3. 80/TTr-UBND 29/3/2019 Đề nghị tiếp nhận đối tượng người có công với cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi
4. 41/KH-UBND 29/3/2019 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Tư Nghĩa năm 2019
5. 1474/QĐ-UBND 29/3/2019 Phê duyệt đối tượng hưởng trợ cấp mai táng phí theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ
6. 389/UBND 4/3/2019 Báo cáo số liệu người tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen
7. 273/UBND 18/2/2019 Báo cáo số liệu và đề xuất giải pháp giảm nghèo cho đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách người có công và giải pháp hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo
8. 271/UBND 18/2/2019 Đề xuất kinh phí đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2019
9. 141/UBND 18/1/2019 Chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận và cấp phát 04 mặt hàng thiết yếu nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
10. 120/QĐ-UBND 14/1/2019 Hỗ trợ kinh phí cho UBND các xã để quét vôi và tu sữa Nghĩa trang Liệt sĩ xã nhân dịp tết Kỷ Hợi năm 2019
11. 45/UBND 8/1/2019 Hỗ trợ gạo cho những hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019
12. 44/UBND 8/1/2019 Hướng dẫn thực hiện việc chúc thọ, mừng thọ tròn 100, 90 tuổi năm 2019
13. 03/KH-UBND 7/1/2019 Tổ chức lễ trao tặng Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều Liệt sĩ và tặng, truy tặng kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày
14. 386/BC-UBND 12/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa
15. 8156/QĐ-UBND 11/12/2018 Phân bổ kinh phí thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018
16. 373/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa
17. 372/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
18. 371/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
19. 370/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa
20. 368/BC-UBND 5/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 198 văn bản