Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2567/QĐ-UBND 3/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ chi tiết (đợt 4) cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức (Công ty Điện Lực Quảng Ngãi), địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
2. 769/UBND 16/4/2019 Đóng cửa mỏ và cải tạo, phục hồi môi trường tại mỏ đất núi Trại Thiệt, thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
3. 719/UBND 9/4/2019 Bổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Tư NghĩaBổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Tư Nghĩa
4. 1998/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Hồ Ngọc Anh để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
5. 1997/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của UBND xã Nghĩa Phương đang quản lý, sử dụng để thực hiện dự án: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
6. 1996/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Vy Thị Thuận để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
7. 1995/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Vũ Bảo để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
8. 1994/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Vũ Bảo để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
9. 1993/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Võ Văn Biên để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
10. 1992/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Võ Tấn Lực để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
11. 1991/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Võ Tấn Lực để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
12. 1990/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Võ Tân để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
13. 1989/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Võ Phê để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
14. 1988/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Võ Duy Nhơn để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
15. 1987/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Võ Duy Nhơn để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
16. 1986/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Võ Đình Thuyên để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
17. 1985/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Võ Đình Thanh Bình để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
18. 1984/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Võ Đình Tám để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
19. 1983/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Võ Chi để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
20. 1982/QĐ-UBND 9/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Võ Chấn để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông cây Bứa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 2153 văn bản