Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2668/UBND 2/11/2018 Đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn các xã, thị trấn
2. 7250/QĐ-UBND 31/10/2018 Thu hồi,hủy bỏ Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện Tư Nghĩa và thu hồi giấy CN QSD đất cấp cho bà Đặng Thị Thủy theo kết quả trúng đấu giá 33 lô đất thuộc khu dân cư dọc đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà
3. 2643/UBND 31/10/2018 Đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Tư Nghĩa để thực hiện dự án : khu dân cư phía Nam C19 huyện Tư Nghĩa
4. 7208/QĐ-UBND 30/10/2018 Phê duyệt điều chỉnh dự toán trích lục bản đồ địa chính và cắm mốc để phục vụ công tác GPMB công trình: Đường ngã ba Đào – Khánh Lạc, huyện Tư Nghĩa
5. 301/BC-UBND 30/10/2018 Tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
6. 2635/UBND 30/10/2018 Rà soát danh mục số lượng cơ sở chưa thực hiện thủ tục môi trường và công tác xử lý vi phạm đối với những cơ sở này trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
7. 7191/QĐ-UBND 29/10/2018 Hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất ở thuộc dự án: khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
8. 3349/TB-UBND 29/10/2018 Thu hồi đất của ông (bà) Đinh Hiếu để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
9. 3348/TB-UBND 29/10/2018 Thu hồi đất của ông (bà) Đinh Thị Dũng để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
10. 3347/TB-UBND 29/10/2018 Thu hồi đất của ông (bà) Hồ Sỹ Phong để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
11. 3346/TB-UBND 29/10/2018 Thu hồi đất của ông (bà) Huỳnh Thị Xuân Phụng để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
12. 3345/TB-UBND 29/10/2018 Thu hồi đất của ông (bà) Huỳnh Văn Chi để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
13. 3344/TB-UBND 29/10/2018 Thu hồi đất của ông (bà) Lê Chung để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
14. 3343/TB-UBND 29/10/2018 Thu hồi đất của ông (bà) Lê Quang A để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
15. 3342/TB-UBND 29/10/2018 Thu hồi đất của ông (bà) Lê Quang Diệu để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
16. 3341/TB-UBND 29/10/2018 Thu hồi đất của ông (bà) Lê Tấn Của để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
17. 3340/TB-UBND 29/10/2018 Thu hồi đất của ông (bà) Lê Tấn Cường để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
18. 3339/TB-UBND 29/10/2018 Thu hồi đất của ông (bà) Lê Tấn Cường để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
19. 3338/TB-UBND 29/10/2018 Thu hồi đất của ông (bà) Lê Tấn Thi để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
20. 3337/TB-UBND 29/10/2018 Thu hồi đất của ông (bà) Lê Thị Em để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1666 văn bản