Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2167/QĐ-UBND 19/4/2019 Phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 dự án: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phái Tây Cụm công nghiệp La Hà
2. 93/TTr-UBND 17/4/2019 Cho chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây CNN La Hà
3. 85/TTr-UBND 3/4/2019 Cho chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang khu dân cư Nam Bàu Giang
4. 595/TB-UBND 3/4/2019 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua quy hoạch Dự án chỉnh trang khu dân cư Nam Bàu Giang
5. 1682/QĐ-UBND 3/4/2019 Phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 (lần 3) dự án: khu dân cư Nam Bàu Giang
6. 1668/QĐ-UBND 2/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Bạch Ngọc Rê và bà Lê Thị Cùng đang sử dựng đất tại xã Nghĩa Thuận để thực hiện dự án: khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận, địa điểm: xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
7. 1636/QĐ-UBND 2/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Thị Một và ông Huỳnh Văn Tấn đang sử dựng đất tại xã Nghĩa Thuận để thực hiện dự án: khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận, địa điểm: xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
8. 1561/QĐ-UBND 2/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Văn Nam (đại diện Nguyễn Văn Sang) đang sử dựng đất tại xã Nghĩa Thuận để thực hiện dự án: khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận, địa điểm: xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
9. 82/TTr-UBND 1/4/2019 Thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
10. 644/UBND 1/4/2019 Đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng La Hà để thực hiện dự án: khu dân cư – dịch vụ kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông UBND huyện Tư Nghĩa
11. 621/UBND 29/3/2019 Góp ý kiến đối với việc xin điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án QHCT TL 1/500 dự án khu đô thị Bàu Giang
12. 1496/QĐ-UBND 29/3/2019 Giao đất cho ông Nguyễn Quốc Tuấn phục vụ GPMB công trình quy mở rộng trường Tiểu học thị trấn La Hà, hạng mục: Đường vào trường, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
13. 599/UBND 28/3/2019 Tham gia góp ý nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 các khu nghĩa trang nhân dân thị trấn Sông Vệ
14. 589/UBND 27/3/2019 Ý kiến về quy hoạch diện tích đất xây dựng trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ phòng Giao dịch huyện Tư Nghĩa
15. 582/UBND 26/3/2019 Ý kiến đối với dự án khu đô thị kết hợp bệnh viện đa khoa
16. 1302/QĐ-UBND 21/3/2019 Phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 (lần 3) dự án: khu dân cư xã Nghĩa Mỹ
17. 384/UBND 1/3/2019 ý kiến đề xuất giãn tiến độ dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang
18. 319/UBND 21/2/2019 Góp ý kiến thẩm định thiết kế BVTC tuyến kênh thuộc công trình khu dân cư nông thôn Điền Chánh Hưng
19. 306/UBND 20/2/2019 Thực hiện các công trình, dự án trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Tư Nghĩa
20. 621/QĐ-UBND 19/2/2019 Phê duyệt báo cáo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: nâng cấp, mở rộng tuyến đường UBND huyện – Nghĩa Hành
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 719 văn bản