Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2437/QĐ-UBND 26/4/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: đường Nghĩa Thắng – Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa
2. 2434/QĐ-UBND 26/4/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thi công xây dựng công trình: Đường La Hà –Nghĩa Hiệp
3. 2194/QĐ-UBND 22/4/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 tư vấn giám sát công trình: Trường THCS Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
4. 2193/QĐ-UBND 22/4/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu gói thầu số 04 phi tư vấn bảo hiểm công trình: Trường THCS Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
5. 2187/QĐ-UBND 19/4/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư công trình: Kênh bê tông cốt thép đường ống Hóc Xoài đến Hóc Thẻ 2
6. 800/UBND 17/4/2019 Bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạngmục trạm xử lý nước thải thuộc công trình: khu dân cư dọc đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương
7. 2126/QĐ-UBND 17/4/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thi công xây dựng công trình: đường Nghĩa Thắng – Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa
8. 2125/QĐ-UBND 17/4/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thi công xây dựng công trình: đường UBND huyện – Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa
9. 716/UBND 9/4/2019 Thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án: khu dân cư dọc đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà
10. 1940/QĐ-UBND 9/4/2019 Chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 09 tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường công trình: đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
11. 1939/QĐ-UBND 9/4/2019 Chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 08 phi tư vấn trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính và cắm mốc quy hoạch công trình: đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
12. 1938/QĐ-UBND 9/4/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu, gói thầu tư vấn thẩm định giá công trình: Khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa
13. 1816/QĐ-UBND 5/4/2019 Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành công trình: Trường Tiểu học Nghĩa Thuận, hạng mục: Nhà Hiệu bộ
14. 84/TTr-UBND 3/4/2019 Xin chủ trương cho các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm Công nghiệp La Hà mở rộng
15. 661/UBND 3/4/2019 Đầu tư xây dựng dự án khu du lịch sinh tháo Tam Nghĩa
16. 1681/QĐ-UBND 3/4/2019 Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc và tường rào UBND xã Nghĩa Trung
17. 1676/QĐ-UBND 2/4/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu gói thầu số 04 phi tư vấn bảo hiểm công trình: đường La Hà – Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
18. 1675/QĐ-UBND 2/4/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu gói thầu số 04 phi tư vấn bảo hiểm công trình: đường Nghĩa Thắng – Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa
19. 1674/QĐ-UBND 2/4/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu gói thầu số 04 phi tư vấn bảo hiểm công trình: đường UBND huyện Tư Nghĩa – Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa
20. 645/UBND 1/4/2019 Nâng cấp,sửa chữa Sân bê tông, nhà để xe UBND xã Nghĩa Điền
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1164 văn bản