Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 859/UBND 23/4/2019 Báo cáo bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
2. 2192/QĐ-UBND 18/4/2019 Phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ cho xã Nghĩa Hiệp để xây dựng đường thôn: tuyến nhà văn hóa đi Gò ông Mậu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
3. 2137/QĐ-UBND 18/4/2019 Hỗ trợ kinh phí cho Hội người Khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi
4. 110/BC-UBND 18/4/2019 Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản nam 2018 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
5. 2122/QĐ-UBND 17/4/2019 Phân bổ kinh phí tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã Nghĩa Thắng đạt chuẩn Nông thôn mới
6. 780/UBND 16/4/2019 Hỗ trợ cho nông dân sản xuất lúa tại xứ đồng Bàu Đưng, xã Nghĩa Thuận trong vụ Hè thu 2018
7. 774/UBND 16/4/2019 Hỗ trợ kinh phí và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các Hội trên địa bàn huyện
8. 732/UBND 11/4/2019 Xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết các trường hợp xin giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc diện chính sách trên địa bàn huyện
9. 2011/QĐ-UBND 10/4/2019 Nộp ngân sách huyện kinh phí huy động từ doanh nghiệp để đầu tư xây dựng công trình: đường Nghĩa kỳ - Nghĩa địa, thành phố Quảng Ngãi
10. 96/BC-UBND 9/4/2019 Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện giao quản lý tài sản, kế toán tai sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
11. 1930/QĐ-UBND 8/4/2019 Phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, GPMB thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT. 623B (Quảng Ngãi – Thạch Nham) giai đoạn 2: địa điểm: xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
12. 1929/QĐ-UBND 8/4/2019 Phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường và hỗ trợ tại vị trí làm nơi chứa rác tạm thuộc đất Công an tỉnh Quảng Ngãi đang quản lý, sử dụng địa điểm: xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
13. 656/UBND 3/4/2019 Xác định tiền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Nga ở thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
14. 1522/QĐ-UBND 1/4/2019 Phê duyệt dự toán nguồn hoạt động ngành đối với phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2019
15. 600/UBND 28/3/2019 Xin mua sắm tài sản theo hình thức mua sắm trực tiếp năm 2019
16. 1423/QĐ-UBND 28/3/2019 Nộp trả Ngân sách tỉnh kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2018
17. 1422/QĐ-UBND 28/3/2019 Phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
18. 1421/QĐ-UBND 28/3/2019 Phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
19. 1420/QĐ-UBND 28/3/2019 Phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
20. 1402/QĐ-UBND 27/3/2019 Phân bổ kinh phí tổ chức lễ công bố thị trấn Sông Vệ là đô thị loại V
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 489 văn bản