Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1100/UBND 21/5/2019 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Điền
2. 1099/UBND 21/5/2019 Thống nhất kế hoạch triển khai công tác năm 2019 của Hội Cựu Giáo chức huyện
3. 1098/UBND 21/5/2019 Thống nhất kế hoạch triển khai công tác năm 2019 của Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện
4. 1097/UBND 21/5/2019 Thống nhất kế hoạch triển khai công tác năm 2019 của Hội Tù yêu nước huyện
5. 656/TB-UBND 20/5/2019 Kết luận của đồng chí Trần Thiên Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn giải quyết diện tích không sản xuất được do ảnh hưởng dự án trên địa bàn thị trấn La Hà
6. 2886/QĐ-UBND 20/5/2019 Phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ (đợt 7) để thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ, địa điểm: thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
7. 139/BC-UBND 20/5/2019 Phối hợp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chương trình số 37-CTr/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi
8. 1088/UBND 20/5/2019 Chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp chế biến gỗ Tư Nghĩa
9. 1084/UBND 20/5/2019 Trả lời đơn của ông Thới Đình Tiến ở thôn An Nhơn xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa
10. 652/TB-UBND 17/5/2019 Kết luận của đồng chí Trần Thiên, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn xử lý nợ tiền điện HTXNN Tây Hiệpĩa năm 2019
11. 2870/QĐ-UBND 17/5/2019 Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành công trình: Nhà văn hóa, sân thể thao xã Nghĩa Thọ
12. 2869/QĐ-UBND 17/5/2019 Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu số 05 thi công xây dựng công trình: Trường Tiểu học thị trấn La Hà
13. 12/HĐND 17/5/2019 Điều chỉnh, bổ sung các dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tư Nghĩa
14. 118/TTr-UBND 17/5/2019 Đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019)
15. 1086/UBND 17/5/2019 Cho phép tổ chức tham qua và trải nghiệm ngoại khóa trong dịp hè, năm học 2018-2019 (đợt 2)
16. 1083/UBND 17/5/2019 Tham gia thẩm định dự án Xưởng cơ khí của Công Ty TNHH XDTMDV Bình Phúc
17. 1082/UBND 17/5/2019 Sửa chữa, cải tạo kênh tiêu Tây Hiệp – Vạn An, xã Nghĩa Hiệp
18. 1081/UBND 17/5/2019 Cải tạo, nâng cấp kênh N8-VC8-1, xã Nghĩa Thương
19. 1080/UBND 17/5/2019 Cải tạo, nâng cấp kênh NVC 2-7, xã Nghĩa Lâm
20. 1079/UBND 17/5/2019 Nạo vét mương tiêu từ cống tiêu số 9 đến Bàu Sen, xã Nghĩa Hiệp
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1441 văn bản