Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 930/UBND 3/5/2019 Rà soát, giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến
2. 105/TTr-UBND 3/5/2019 Đề nghị khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư dự án đường caot ốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; đoạn qua huyện Tư Nghĩa
3. 890/UBND 26/4/2019 Tiếp tục nhập liệu phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức huyện Tư Nghĩa
4. 885/UBND 25/4/2019 Điều chỉnh nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019
5. 884/UBND 25/4/2019 Thỏa thuận chuyển xếp ngạch và bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã
6. 883/UBND 25/4/2019 Điều chỉnh nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019
7. 629/TB-UBND 25/4/2019 Kết luận của đồng chí Bùi Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh về rà soát hồ sơ khen thưởng kháng chiến
8. 2305/QĐ-UBND 24/4/2019 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác Nội vụ năm 2019
9. 2304/QĐ-UBND 24/4/2019 Phân công phụ trách Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tư Nghĩa đối với ông Lương Văn Mùi
10. 2303/QĐ-UBND 24/4/2019 Thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đối với ông Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa
11. 2302/QĐ-UBND 24/4/2019 Phân ông Trần Thiên Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, kiêm giữ chức Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
12. 2301/QĐ-UBND 24/4/2019 Phân công kiêm nhiệm phụ trách kế toán tại các phòng chuyên môn thuộc huyện đối với bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt
13. 120/BC-UBND 23/4/2019 Kết quả rà soát việc giải quyết hồ sơ tồn khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng tại huyện Tư Nghĩa
14. 2182/QĐ-UBND 19/4/2019 Khen thưởng thành tích đột xuất
15. 95/TTr-UBND 18/4/2019 Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp
16. 802/UBND 18/4/2019 Chi tiền khen thưởng thành tích công tác năm 2018
17. 2129/QĐ-UBND 18/4/2019 Tặn giấy khen cho Chủ tịch UBND huyện
18. 109/BC-UBND 17/4/2019 Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
19. 91/TTr-UBND 12/4/2019 Xét đề nghị kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam”
20. 97/BC-UBND 9/4/2019 Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND huyện Tư Nghĩa
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 326 văn bản