Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 05/ĐĐN-UBND 23/5/2019 Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình: Đường Nghĩa Kỳ -Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của ĐT 623B
2. 659/TB-UBND 22/5/2019 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 10 tháng 5 năm 2019
3. 930/UBND 3/5/2019 Rà soát, giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến
4. 105/TTr-UBND 3/5/2019 Đề nghị khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư dự án đường caot ốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; đoạn qua huyện Tư Nghĩa
5. 890/UBND 26/4/2019 Tiếp tục nhập liệu phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức huyện Tư Nghĩa
6. 885/UBND 25/4/2019 Điều chỉnh nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019
7. 884/UBND 25/4/2019 Thỏa thuận chuyển xếp ngạch và bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã
8. 883/UBND 25/4/2019 Điều chỉnh nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019
9. 629/TB-UBND 25/4/2019 Kết luận của đồng chí Bùi Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh về rà soát hồ sơ khen thưởng kháng chiến
10. 2305/QĐ-UBND 24/4/2019 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác Nội vụ năm 2019
11. 2304/QĐ-UBND 24/4/2019 Phân công phụ trách Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tư Nghĩa đối với ông Lương Văn Mùi
12. 2303/QĐ-UBND 24/4/2019 Thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đối với ông Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa
13. 2302/QĐ-UBND 24/4/2019 Phân ông Trần Thiên Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, kiêm giữ chức Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
14. 2301/QĐ-UBND 24/4/2019 Phân công kiêm nhiệm phụ trách kế toán tại các phòng chuyên môn thuộc huyện đối với bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt
15. 120/BC-UBND 23/4/2019 Kết quả rà soát việc giải quyết hồ sơ tồn khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng tại huyện Tư Nghĩa
16. 2182/QĐ-UBND 19/4/2019 Khen thưởng thành tích đột xuất
17. 95/TTr-UBND 18/4/2019 Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp
18. 802/UBND 18/4/2019 Chi tiền khen thưởng thành tích công tác năm 2018
19. 2129/QĐ-UBND 18/4/2019 Tặn giấy khen cho Chủ tịch UBND huyện
20. 109/BC-UBND 17/4/2019 Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 328 văn bản