Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1932/QĐ-UBND 9/4/2019 Điều động công chức cấp xã
2. 1394/QĐ-UBND 26/3/2019 Phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2019 cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tư Nghĩa
3. 284/UBND 18/2/2019 Báo cáo kết quả Luật Thanh niên
4. 14/KH-UBND 29/1/2019 Theo dõi thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở và kiểm tra văn bản văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
5. 19/BC-UBND 28/1/2019 Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018
6. 26/UBND 7/1/2019 Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2014-2018
7. 387/BC-UBND 12/12/2018 Kết quả thực hiện Đề án “xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” năm 2018 của huyện Tư Nghĩa
8. 2813/UBND 21/11/2018 Triển khai thực hiện Kết luận kiểm tra công tác ban hành Văn bản QPPL của UBND huyện
9. 2779/UBND 19/11/2018 Xử lý báo cáo tình hình đăng ký hộ tịch, hộ khẩu của UBND xã Nghĩa Thọ
10. 302/BC-UBND 1/11/2018 Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật
11. 2645/UBND 31/10/2018 Thực hiện thuê đất theo Luật đất đai năm 2013
12. 2639/UBND 31/10/2018 Triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017
13. 7204/QĐ-UBND 30/10/2018 Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
14. 7022/QĐ-UBND 23/10/2018 Kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Tư Nghĩa
15. 6330/QĐ-UBND 18/9/2018 Phê duyệt điều lệ Hội Cựu giáo chức xã Nghĩa Trung, khóa II nhiệm kỳ 2018-2023
16. 6316/QĐ-UBND 18/9/2018 Công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức xã Nghĩa Trung, khóa II nhiệm kỳ 2018-2023
17. 6116/QĐ-UBND 10/9/2018 Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2017-2021
18. 251/BC-UBND 10/9/2018 Tình hình công tác soạn thảo, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện từ năm 2015-2017
19. 1830/UBND 8/8/2018 Tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
20. 215/BC-UBND 30/7/2018 Tình hình triển khai thực hiện Luật Hộ Tịch
  1    2    3    4    5    6     / tổng số 105 văn bản