Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 49/KH-UBND 18/4/2019 Tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019
2. 783/UBND 17/4/2019 Tình hình xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn huyện
3. 2124/QĐ-UBND 17/4/2019 Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Tư Nghĩa
4. 2123/QĐ-UBND 17/4/2019 Kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện Tư Nghĩa giai đoạn đến 2020
5. 2012/QĐ-UBND 10/4/2019 Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
6. 250/UBND 31/1/2019 Tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm ATTP trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi
7. 39/QĐ-UBND 7/1/2019 Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội Xuân 2019
8. 2904/UBND 29/11/2018 Đăng ký tham dự lớp tập huấn lấy mẫu giám sát, kiểm tra, thanh tra điều kiện đảm bảo ATTP
9. 2890/UBND 29/11/2018 Rà soát, lập danh sách các nhóm đối vượng mua BHYT năm 2019
10. 3416/TB-UBND 19/11/2018 Kế hoạch của Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện năm 2018
11. 103/KH-UBND 2/11/2018 Thực hiện “Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2017-2025” trong năm 2018
12. 8782/QĐ-UBND 23/10/2018 Thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện
13. 6252/QĐ-UBND 13/9/2018 Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
14. 6251/QĐ-UBND 13/9/2018 Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
15. 2085/UBND 22/8/2018 Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh
16. 230/BC-UBND 15/8/2018 Tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và việc thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế trên địa bàn huyện Tư Nghĩa từ năm 2013-2017
17. 1692/UBND 24/7/2018 Báo cáo tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và việc thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế trên địa bàn huyện từ năm 2013-2017
18. 273/UBND 9/2/2018 Công văn Đảm bảo công tác y tế trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
19. 68/UBND 15/1/2018 Công văn Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán Mậu tuất năm 2018
20. 78/QĐ-UBND 12/1/2018 Quyết định Phân bổ kinh phí thực hiện tháng hành động Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2, năm 2017
  1    2    3    4    5     / tổng số 83 văn bản