Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 808/UBND 18/4/2019 Góp ý dự thảo Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh
2. 79/BC-UBND 28/3/2019 Thực trạng giáo dục mầm non trên địa bàn huyện
3. 564/UBND 22/3/2019 Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS
4. 03/ĐA-UBND 22/3/2019 Sắp xếp, tổ chức lại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2019-2021
5. 44/TTr-UBND 28/2/2019 Đề nghị điều chỉnh Quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức giáo viên huyện Tư Nghĩa
6. 304/UBND 20/2/2019 Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc huyện Tư Nghĩa
7. 252/UBND 13/2/2019 Xem xét, đăng ký tham gia Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO
8. 101/UBND 15/1/2019 Rà soát thông tin và bổ sung hồ sơ để bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên đối với giáo viên trúng tuyển kỳ thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018
9. 3081/UBND 19/12/2018 Nhu cầu sửa chửa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trường lớp học năm học 2019-2020
10. 8163/QĐ-UBND 11/12/2018 Phân bổ kinh phí để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện
11. 385/BC-UBND 11/12/2018 Quỹ tiền lương, biên chế, đơn vị sự nghiệp – giáo dục, đào tạo
12. 367/BC-UBND 4/12/2018 Nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ chính sách giáo dục năm 2018
13. 7570/QĐ-UBND 26/11/2018 Công nhận đạt chuẩn phổ cấp giáo dục Tiểu học, THCS và xóa mù chữ năm 2018
14. 277/TTr-UBND 23/11/2018 Đề nghị kiểm tra, công nhận huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ năm 2018
15. 329/BC-UBND 21/11/2018 Phân bổ kinh phí thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2018 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015
16. 7505/QĐ-UBND 20/11/2018 Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành công trình: Trường Mầm non Nghĩa Thọ
17. 7504/QĐ-UBND 20/11/2018 Phân bổ kinh phí thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2018 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015
18. 7483/QĐ-UBND 15/11/2018 Hỗ trợ kinh phí cho Trung Tâm Khuyết tật Võ Hồng Sơn
19. 2760/UBND 14/11/2018 Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
20. 2759/UBND 14/11/2018 Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 194 văn bản