Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2931/UBND 3/12/2018 Chỉ đạo thực hiện công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội thông qua hệ thống Bưu điện
2. 2834/UBND 22/11/2018 Xử lý vướng mắc trong triển khai hệ thống điện tại Trạm BTS thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ
3. 2296/UBND 18/9/2018 Triển khai mô hình kết hợp Bưu điện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, thị trấn
4. 1842/UBND 9/8/2018 Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
5. 1452/UBND 5/7/2018 Thống nhất chủ trương thực hiện và phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn an ninh thông tin
6. 2550/QĐ-UBND 25/5/2018 Phân bổ kinh phí để phát triển sự nghiệp công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý năm 2018
7. 46/KH-UBND 26/4/2018 Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của UBND huyện Tư Nghĩa
8. 1594/UBND 29/8/2017 Công văn Tiếp nhận chứng thư số và đăng ký cán bộ đầu mối triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản Eoffice
9. 225/BC-UBND 17/7/2017 Báo cáo Tình hình hoạt động của trang thông tin điện tử huyện Tư Nghĩa trong 06 tháng đầu năm 2017
10. 27/KH-UBND 20/3/2017 Kế hoạch Tổ chức, triển khai thực hiện đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của UBND huyện Tư Nghĩa
11. 252/BC-UBND 25/11/2016 Kết quả rà soát, kiểm tra các công trình thu, phát sóng các trạm BTS trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
12. 2534/UBND 8/11/2016 Rà soát, kiểm tra, kiểm định chất lượng các công trình thu, phát sóng, trạm BTS trên địa bàn huyện
13. 12542/QĐ-UBND 26/10/2016 Thành lập Đoàn tham dự Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IV năm 2016
14. 2387/UBND 20/10/2016 Tăng cường quản lý các trạm BTS trên địa bàn huyện
/ tổng số 14 văn bản