Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 956/UBND 6/5/2019 Chuyển đơn của bà Trần Thị Liên ở TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
2. 954/UBND 6/5/2019 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Liên ở TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
3. 945/UBND 4/5/2019 Xem xét nội dung đơn của ông Nguyễn Luận, là người đại diện cho tộc họ Nguyễn ở thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền
4. 944/UBND 4/5/2019 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Duy Mỹ và một số hộ dân ở TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
5. 943/UBND 4/5/2019 Giải quyết đơn của bà Trương Thị Mai ở xóm 2, thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, Huyện Tư Nghĩa
6. 942/UBND 4/5/2019 Trả lời nội dung đơn của bà Huỳnh Thị Lệ ở thôn Hoa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa
7. 941/UBND 4/5/2019 Chuyển đơn của ông Bùi Thạnh ở thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Hòa, Huyện Tư Nghĩa
8. 940/UBND 4/5/2019 Tham mưu trả lời đơn của bà Phạm Thị Bạch yến và bà Phạm Thị Liên ở đội 2, thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Hòa, Huyện Tư Nghĩa
9. 933/UBND 4/5/2019 Giải quyết đơn của ông Lê Văn Thỏa ở thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận, Huyện Tư Nghĩa
10. 923/UBND 2/5/2019 Trả lời đơn kiến nghị của ông Lê Thức và một số công dân ở KDC số 9, Tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
11. 894/UBND 26/4/2019 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Ái Thanh ở TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
12. 872/UBND 24/4/2019 Giải quyết đơn của ông Phan Quang Khuyên ở thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
13. 871/UBND 24/4/2019 Chuyển đơn của ông Nguyễn Bông ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
14. 867/UBND 24/4/2019 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Loan ở thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
15. 865/UBND 24/4/2019 Giải quyết đơn của ông Trần Đính ở thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
16. 843/UBND 22/4/2019 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thuận (Tuyết) ở thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa
17. 842/UBND 22/4/2019 Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hiếu ở thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
18. 841/UBND 22/4/2019 Chuyển đơn của ông Võ Duy Hùng ở thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
19. 840/UBND 22/4/2019 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Ái Thanh ở TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
20. 793/UBND 17/4/2019 Giải quyết đơn của ông Phạm Ba ở xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
  1    2    3    4    5    6     / tổng số 113 văn bản