Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 101/BC-UBND 10/4/2019 Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tư Nghĩa đến tháng 3/2019
2. 1827/QĐ-UBND 8/4/2019 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
3. 668/UBND 4/4/2019 Rà soát, điều chỉnh bổ sung thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4. 604/UBND 29/3/2019 Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định
5. 394/UBND 4/3/2019 Đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định 290/QĐ-TTg
6. 391/UBND 4/3/2019 Đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP
7. 390/UBND 4/3/2019 Đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định 290/QĐ-TTg
8. 253/UBND 14/2/2019 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
9. 12/KH-UBND 28/1/2019 Kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
10. 11/KH-UBND 28/1/2019 Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đạc xá trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
11. 248/QĐ-UBND 23/1/2019 Tạm cấp kinh phí đã mua gạo hỗ trợ cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
12. 206/QĐ-UBND 18/1/2019 Phân bổ kinh phí để thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
13. 119/UBND 16/1/2019 Khắc phục tồn tại trong việc cấp phát gạo cứu đói năm 2017
14. 84/UBND 11/1/2019 Kiểm tra, rà soát danh sách hỗ trợ gạo nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
15. 65/UBND 9/1/2019 Triển khai thực hiện cấp phát không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
16. 02/KH-UBND 7/1/2019 Đi thăm, tặng quà các gia đình có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
17. 03/UBND 3/1/2019 Chăm lo đời sống người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
18. 02/UBND 3/1/2019 Đưa đối tượng BTXH vào Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi
19. 9718/QĐ-UBND 28/12/2018 Điểu chỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
20. 9717/QĐ-UBND 28/12/2018 Phân bổ kinh phí xây nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 6) năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 239 văn bản