Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 84/UBND 11/1/2019 Kiểm tra, rà soát danh sách hỗ trợ gạo nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
2. 65/UBND 9/1/2019 Triển khai thực hiện cấp phát không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
3. 02/KH-UBND 7/1/2019 Đi thăm, tặng quà các gia đình có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
4. 03/UBND 3/1/2019 Chăm lo đời sống người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
5. 02/UBND 3/1/2019 Đưa đối tượng BTXH vào Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi
6. 8781/QĐ-UBND 26/12/2018 Phân bổ hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
7. 8636/QĐ-UBND 25/12/2018 Phân bổ (đợt 1) kinh phí để hỗ trợ tiền điện đối với hộ chính sách xã hội quý II – năm 2018 cho các xã, thị trấn
8. 8635/QĐ-UBND 25/12/2018 Phân bổ (đợt 2) kinh phí để hỗ trợ tiền điện đối với hộ chính sách quý I – năm 2018 cho các xã, thị trấn
9. 8634/QĐ-UBND 25/12/2018 Phân bổ, bổ sung (đợt 1) kinh phí để hỗ trợ tiền điện đối với hộ chính sách quý I – năm 2018 cho các xã, thị trấn
10. 3055/UBND 14/12/2018 Khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2018
11. 8332/QĐ-UBND 12/12/2018 Phê duyệt danh sách 03 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình MTQGGN bền vững năm 2018
12. 8157/QĐ-UBND 11/12/2018 Phân bổ kinh phí để thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT quý IV năm 2018
13. 8155/QĐ-UBND 11/12/2018 Phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý II năm 2018 cho các xã, thị trấn
14. 8154/QĐ-UBND 11/12/2018 Phân bổ, bổ sung kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý I năm 2018 cho các xã, thị trấn
15. 8153/QĐ-UBND 11/12/2018 Phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý III và quý IV năm 2018 cho các xã, thị trấn
16. 383/BC-UBND 11/12/2018 Nhu cầu các nội dung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 năm 2019
17. 7690/QĐ-UBND 29/11/2018 Thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập đến năm 2020 huyện Tư Nghĩa”
18. 2898/UBND 29/11/2018 Báo cáo số hộ, khẩu đồng bào DTTS để thực hiện chính sách cấp một số mặt hàng thiết yếu nhân dịp tến Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
19. 2888/UBND 29/11/2018 Nhập nguồn dự phòng rủi ro vào nguồn vốn ngân sách huyện để uỷ thác, thực hiện cho vay giải quyết việc làm
20. 7676/QĐ-UBND 28/11/2018 Hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 222 văn bản