Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 06/TB-HĐND 5/11/2018 Điều chỉnh thời gian Đoàn giám sát của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện tại thị trấn La Hà
2. 3398/TB-UBND 2/11/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để GPMB thực hiện dự án khu dân cư Nghĩa Điền
3. 3397/TB-UBND 2/11/2018 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban ngày 29/10/2018
4. 3396/TB-UBND 2/11/2018 Kết luận của đồng chí Bùi Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua các dự án: khu dân cư nông thôn mới Phương Ngọc, xã Nghĩa Phương; mở rộng khu du lịch Núi Hùm, thị trấn La Hà; nhà máy chế biến gỗ KaNi, xã Nghĩa Điền
5. 3395/TB-UBND 2/11/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra thực tế tiến độ thi công công trình khu thể thao trung tâm xã Nghĩa Thọ
6. 2667/UBND 2/11/2018 Nghiêm túc thực hiện Công văn số 2329/UBND ngày 21/9/2018 của UBND huyện Tư Nghĩa
7. 2652/UBND 2/11/2018 Tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn huyện
8. 7255/QĐ-UBND 1/11/2018 Chuyển xếp ngạch và bậc lương đối với ông Lê Hoài Đức
9. 36/HĐND 1/11/2018 Lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/NQ/2014/QH13 của Quốc Hội
10. 7241/QĐ-UBND 31/10/2018 Cử ông Nguyễn Văn Ba tham gia bồi dưỡng khai thác và đào tạo khai thác kho dữ liệu thu chi NSNN tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh ĐắK Lắk
11. 2640/UBND 31/10/2018 Tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn
12. 2638/UBND 31/10/2018 Xin điều chỉnh Công văn số 998/UBND-CNXD ngày 26/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
13. 2637/UBND 31/10/2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của UBND huyện
14. 3275/TB-UBND 30/10/2018 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo công tác quản lý trật tự đô thị và môi trường trên địa bàn huyện quý III/2018
15. 7123/QĐ-UBND 29/10/2018 Điều chỉnh danh mục mua sắm tài sản, trang thiết bị đã được phê duyệt tại Quyết định số 6883/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa
16. 3394/TB-UBND 29/10/2018 Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo các trường hợp giao đất, cho thuê đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018
17. 2625/UBND 29/10/2018 Cử thành viên tham gia Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về công tác giảm nghèo tại một số tỉnh phía Nam
18. 2622/UBND 29/10/2018 Sơ kết 02 năm thực hiện 04 Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XIX
19. 38/QĐ-HĐND 26/10/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Thọ khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
20. 37/QĐ-HĐND 26/10/2018 Thành lập Đoàn giám sát, để giám kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ năm 2013 đế tháng 10/2018 tại xã Nghĩa Điền
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 810 văn bản