Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2361/QĐ-UBND 9/5/2108 Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa
2. 2360/QĐ-UBND 9/5/2108 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Tư Nghĩa
3. 2357/QĐ-UBND 9/5/2108 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Hội Chữ thập đỏ huyện Tư Nghĩa
4. 2356/QĐ-UBND 9/5/2108 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Phòng Y Tế huyện Tư nghĩa
5. 2353/QĐ-UBND 9/5/2108 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thương xuyên huyện Tư nghĩa
6. 2352/QĐ-UBND 9/5/2108 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa
7. 70/BC-UBND 21/3/2019 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
8. 69/BC-UBND 21/3/2019 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
9. 535/UBND 21/3/2019 Sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Nghĩa Kỳ và nhà kho
10. 35/KH-UBND 20/3/2019 Tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
11. 298/TB-UBND 4/3/2019 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn giải quyết đơn xin giao đất của Chùa Kỳ Viên, xã Nghĩa Hiệp
12. 8830/QĐ-UBND 28/2/2019 Nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với bà Trương Thị Minh Hoàn
13. 713/QĐ-UBND 27/2/2019 Phân bổ kinh phí tổ chức lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã Nghĩa Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới
14. 356/UBND 27/2/2019 Rà soát, báo cáo số liệu công tác dân tộc
15. 344/UBND 26/2/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 6508/UBND – NNTN ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
16. 656/QĐ-UBND 20/2/2019 Xếp mức phụ cấp đối với ông Võ Thành Phước
17. 653/QĐ-UBND 20/2/2019 Điều động và phân công tác đối với ông Phạm Duy Sơn
18. 652/QĐ-UBND 20/2/2019 Điều động và phân công tác đối với bà Trần Thị khánh Vân
19. 651/QĐ-UBND 20/2/2019 Điều động và phân công tác đối với ông Lê Thế Vũ
20. 305/UBND 20/2/2019 Đồng ý thực hiện ký hợp đồng lao động (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1118 văn bản