Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 70/BC-UBND 21/3/2019 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
2. 69/BC-UBND 21/3/2019 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
3. 535/UBND 21/3/2019 Sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Nghĩa Kỳ và nhà kho
4. 35/KH-UBND 20/3/2019 Tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
5. 298/TB-UBND 4/3/2019 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn giải quyết đơn xin giao đất của Chùa Kỳ Viên, xã Nghĩa Hiệp
6. 8830/QĐ-UBND 28/2/2019 Nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với bà Trương Thị Minh Hoàn
7. 713/QĐ-UBND 27/2/2019 Phân bổ kinh phí tổ chức lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã Nghĩa Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới
8. 356/UBND 27/2/2019 Rà soát, báo cáo số liệu công tác dân tộc
9. 344/UBND 26/2/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 6508/UBND – NNTN ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
10. 656/QĐ-UBND 20/2/2019 Xếp mức phụ cấp đối với ông Võ Thành Phước
11. 653/QĐ-UBND 20/2/2019 Điều động và phân công tác đối với ông Phạm Duy Sơn
12. 652/QĐ-UBND 20/2/2019 Điều động và phân công tác đối với bà Trần Thị khánh Vân
13. 651/QĐ-UBND 20/2/2019 Điều động và phân công tác đối với ông Lê Thế Vũ
14. 305/UBND 20/2/2019 Đồng ý thực hiện ký hợp đồng lao động (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa)
15. 300/UBND 20/2/2019 Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2017
16. 296/UBND 20/2/2019 Tham mưu phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
17. 294/UBND 20/2/2019 Kiểm tra, giải quyết trường hợp của Trường mầm non Nghĩa Kỳ
18. 27/BC-UBND 20/2/2019 Rà soát các cơ chế, chính sách đang thực hiện do tỉnh ban hành
19. 03/TB-HĐND 20/2/2019 Thời gian giám sát việc quản lý nhà nước về đất đai tại xã Nghĩa Trung của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện
20. 620/QĐ-UBND 19/2/2019 Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên năm 2019
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1118 văn bản