Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 102/UBND 15/1/2019 Thống nhất chủ trương tặng quà tết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
2. 98/UBND 14/1/2019 Đăng ký cấp mới, thu hồi tài khoản đăng nhập người dùng trong hệ thống TABMIS
3. 93/UBND 14/1/2019 Đóng điện trạm bơm cho HTXNN Tây Hiệp
4. 92/UBND 14/1/2019 Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc UBND huyện Tư Nghĩa
5. 14/TTr-UBND 14/1/2019 Xin hỗ trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ
6. 113/QĐ-UBND 14/1/2019 Ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND huyện Tư Nghĩa
7. 111/QĐ-UBND 14/1/2019 Kiện toàn Đội Công tác xã hội tình nguyện xã Nghĩa Thắng
8. 11/TB-UBND 14/1/2019 Giới thiệu mẫu dấu và chức danh, chữ ký các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện
9. 04/BC-UBND 14/1/2019 Báo cáo sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ
10. 01/TB-HĐND 14/1/2019 Điều chỉnh thời gian giám sát của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện
11. 81/UBND 11/1/2019 Tham mưu báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018
12. 73/QĐ-UBND 11/1/2019 Kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Tư Nghĩa
13. 10/TB-UBND 11/1/2019 Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn và triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tư Nghĩa
14. 09/TTr-UBND 11/1/2019 Xin chủ trương khen thưởng nhập dịp tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa là đô thị loại V
15. 09/TB-UBND 11/1/2019 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban ngày 07/01/2019
16. 06/KH-UBND 11/1/2019 Tổ chức tổ chức các hoạt động nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
17. 05/KH-UBND 11/1/2019 Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội xuân năm 2019
18. 73/UBND 10/1/2019 Báo cáo chỉ tiêu việc làm tăng thêm năm 2018
19. 72/UBND 10/1/2019 Công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2018
20. 71/UBND 10/1/2019 ủy quyền giải quyết công việc
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1001 văn bản