Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
141. 1548/UBND 8/7/2019 Thỏa thuận chuyển xếp ngạch và bậc lương đối với công chức cấp xã
142. 1546/UBND 8/7/2019 Sử dụng điện an toàn và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2019
143. 1545/UBND 8/7/2019 Xóa bỏ lò gạch thủ công
144. 1543/UBND 8/7/2019 Thống nhất đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu ngắn ngày và hỗ trợ di dời chậu kiểng để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: khu dân cư nông thôn mới Gia An – Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
145. 1542/UBND 8/7/2019 Xin giá thu tiền sử dụng đất đối với 28 lô đất tại khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận phục vụ tái định cư cho dự án Tuyến đường nối từ đường ĐT 623B vào khu vực dự án khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối suối nước nóng xã Nghĩa Thuận
146. 1539/UBND 8/7/2019 Xin xác định loại đất, diện tích, chủ sử dụng đất đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất thực hiện công trình: khu dân cư dọc đường Cụm công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương, địa điểm: xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
147. 4563/QĐ-UBND 5/7/2019 Chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 01 Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư công trình: Cầu Sông Cùng, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
148. 4562/QĐ-UBND 5/7/2019 Thành lập Tổ chuyên gia xét, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 11 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Khu dân cư dọc đường Cụm công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương
149. 4561/QĐ-UBND 5/7/2019 Thành lập Tổ chuyên gia xét, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 09 tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Khu dân cư dọc đường Cụm công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương
150. 210/BC-UBND 5/7/2019 Đánh giá tình hình thực hiện việc cắt hợp đồng lao động đối với nhân viên bảo vệ tại các trường học và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện
151. 187/TTR-UBND 5/7/2019 Xin bố trí vốn để thực đầu tư xây dựng dự án Trường tiểu học và THCS thị trấn La Hà
152. 1538/UBND 5/7/2019 Rà soát danh sách các dự án đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có sử dụng đất đã GPMB, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu Nhà nước
153. 4560/QĐ-UBND 4/7/2019 Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện Tư Nghĩa
154. 4559/QĐ-UBND 4/7/2019 Phê duyệt dự toán hỗ trợ cắt nước vụ Hè thu năm 2019 cho các hộ dân trong vùng dự án: sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Hố Tạc, huyện Tư Nghĩa
155. 4556/QĐ-UBND 4/7/2019 Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 4) để GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa, đoạn qua xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
156. 4518/QĐ-UBND 4/7/2019 Hủy gói thầu số 05 thi công xây dựng công trình: trường Tiểu học thị trấn La Hà
157. 1529/UBND 4/7/2019 Tham dự cuộc thi viết “Ứng dụng KHCN, ý tưởng trong công tác đảm bảo trật tự ATGT
158. 1525/UBND 4/7/2019 Hướng dẫn quản lý, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm và biện pháp xử lý, tiêu hủy lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
159. 1524/UBND 4/7/2019 Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống, không chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
160. 186/TTr-UBND 3/7/2019 Cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch chi tiết và đề xuất đầu tư dự án khu dân cư Tam Nghĩa
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 20267 văn bản