Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
121. 1001/UBND 8/5/2019 Triển khai Chị thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
122. 1000/UBND 8/5/2019 Đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH TMDV ĐT và XD Tiến Châu để thực hiện dự án: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà
123. 966/UBND 7/5/2019 Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
124. 964/UBND 7/5/2019 Báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
125. 962/UBND 7/5/2019 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành khung giá dịch vụ cảng biển do địa phương quản lý
126. 639/TB-UBND 7/5/2019 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ các dự án khởi công năm 2019 do huyện làm chủ đầu tư
127. 638/TB-UBND 7/5/2019 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra các trường học trên địa bàn huyện
128. 637/TB-UBND 7/5/2019 Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 19 năm 2019 của UBND huyện
129. 635/TB-UBNS 7/5/2019 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 18 năm 2019 của UBND huyện
130. 634/TB-UBNS 7/5/2019 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 16 năm 2019 của UBND huyện
131. 2669/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Hồ Thị Kim Dung để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
132. 2668/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Tấn Dũng để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
133. 2667/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Trần Xuân Khoa để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
134. 2666/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Mạc Đăng Trung để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
135. 2665/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Định để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
136. 2664/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Huỳnh Ngọc Việt để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
137. 2663/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Sỹ Bích để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
138. 2662/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Hồ Văn Tịnh để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
139. 2661/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Phạm Anh Tuấn để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
140. 2660/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Hoàng Ân để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 19489 văn bản