Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 986/UBND 8/5/2019 Đôn đốc giải quyết đơn của ông Võ Đình Ngạt ở thôn Vạn An 2, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa (lần 01)
102. 984/UBND 8/5/2019 Báo cáo những vấn đề kiến nghị tại buổi đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy và nhân dân xã Nghĩa Phương năm 2019
103. 983/UBND 8/5/2019 Báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai
104. 982/UBND 8/5/2019 Thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian đến
105. 981/UBND 8/5/2019 Giải quyết trường hợp của bàn Tạ Thị Doãn ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền
106. 979/UBND 8/5/2019 Xin điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đất UBND tỉnh đã phân bổ cho huyện Tư Nghĩa tại Công văn số 7855/UBND - NNTN ngày 25/12/2018 để thực hiện dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu Petro Dung Quất số 3
107. 977/UBND 8/5/2019 Cung cấp thông tin mã số dự án chưa được nhập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
108. 975/UBND 8/5/2019 Phân công nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức
109. 974/UBND 8/5/2019 Cung cấp danh mục dự án sử dụng khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện Tư Nghĩa,
110. 972/UBND 8/5/2019 Chủ trương khen thưởng
111. 969/UBND 8/5/2019 Thu hồi phần diện tích đất ngoài quy hoạch (đợt 2) thực hiện dự án: nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT. 623B (Quảng NGãi - Thạch Nham) giai đoạn 2, địa điểm: xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
112. 643/TB-UBNS 8/5/2019 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua thiết kế sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các trường học xuống cấp trên địa bàn huyện
113. 2748/QĐ-UBND 8/5/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thi công xây dựng công trình: Trường THCS Nghĩa Phương
114. 2705/QĐ-UBND 8/5/2019 Phê duyệt dự toán trích lục bản đồ địa chính và cắm mốc để phục vụ công tác GPMB công trình: Kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
115. 2703/QĐ-UBND 8/5/2019 Phân bổ kinh phí để hỗ trợ chi hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện
116. 2702/QĐ-UBND 8/5/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu gói thầu số 03: tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: đường La Hà - Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
117. 2698/QĐ-UBND 8/5/2019 Phân bổ kinh phí để tổ chức thực hiện phương án PCCCR trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
118. 2697/QĐ-UBND 8/5/2019 Phân bổ kinh phí để tu sửa công trình phục vụ công tác cảnh báo nguy cơ cháy rừng
119. 2674/QĐ-UBND 8/5/2019 Chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nghĩa Thọ, nhiệm kỳ 2017-2022
120. 127/BC-UBND 8/5/2019 Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 19489 văn bản