Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 4679/QĐ-UBND 9/7/2019 Thành lập tổ chuyên gia xét, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 2; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính thuộc dự án: lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cáp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
102. 4675/QĐ-UBND 9/7/2019 Phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ (đợt 3) để thực hiện dự án: Công viên nghĩa trang Suối Mơ, địa điểm: xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
103. 4674/QĐ-UBND 9/7/2019 Thu hồi đất và thu hồi giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho hộ bà Lê Thị Hà thuộc thửa đất số 833, tờ bản đồ số 09, diện tích 1.250,4m2 tại thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
104. 4673/QĐ-UBND 9/7/2019 Thu hồi đất và thu hồi giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho hộ ông Phạm Cao Minh thuộc thửa đất số 439, tờ bản đồ số 33, diện tích 13.126,6m2 tại thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
105. 4672/QĐ-UBND 9/7/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Công Phương để xây dựng công trình: Công viên nghĩa trang Suối Mơ, địa điểm: xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
106. 4671/QĐ-UBND 9/7/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Công Phương để xây dựng công trình: Công viên nghĩa trang Suối Mơ, địa điểm: xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
107. 4668/QĐ-UBND 9/7/2019 Phân bổ kinh phí để thanh toán dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 2018 huyện Tư Nghĩa
108. 216/BC-UBND 9/7/2019 Công tác thi hành Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên đại bàn huyện Tư Nghĩa
109. 1605/UBND 9/7/2019 Hỗ trợ kinh phí tháo dỡ các lò gạch thủ công trên địa bàn huyện
110. 1562/UBND 9/7/2019 Triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
111. 1559/UBND 9/7/2019 Cam kết hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới đối với tiêu chí số 1 về Quy hoạch
112. 1557/UBND 9/7/2019 Thống nhất đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu ngắn ngày để GPMB thực hiện công trình: sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Hố Tạc, huyện Tư Nghĩa (tại xã Nghĩa Thuận)
113. 1556/UBND 9/7/2019 Đăng ký danh mục dự án sử dụng dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
114. 4609/QĐ-UBND 8/7/2019 Phê duyệt chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình: khu tái định cư và cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân thôn An Hội Nam 2 bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghãi Kỳ, huyện Tư Nghĩa
115. 4608/QĐ-UBND 8/7/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Lực giữ chức Chánh Thanh tra huyện Tư Nghĩa
116. 4607/QĐ-UBND 8/7/2019 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2019 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa
117. 4606/QĐ-UBND 8/7/2019 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2019 cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tư Nghĩa
118. 4605/QĐ-UBND 8/7/2019 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2019 cho Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Tư Nghĩa
119. 4604/QĐ-UBND 8/7/2019 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2019 cho Hội Chữ thập đỏ huyện Tư Nghĩa
120. 4603/QĐ-UBND 8/7/2019 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2019 cho sự nghiệp y tế huyện huyện Tư Nghĩa
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 20267 văn bản