Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
81. 2793/QĐ-UBND 13/5/2019 Phê duyệt phương án xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
82. 2792/QĐ-UBND 13/5/2019 Phê duyệt phương án xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thôn Điện an 3, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
83. 2790/QĐ-UBND 13/5/2019 Phê duyệt phương án xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thôn Năng Tây 1, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
84. 2789/QĐ-UBND 13/5/2019 Phê duyệt phương án xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thôn 8, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa
85. 2788/QĐ-UBND 13/5/2019 Phê duyệt phương án xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
86. 2786/QĐ-UBND 13/5/2019 Kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Nghĩa Hiệp
87. 133/KH-UBND 13/5/2019 Sơ kết thực hiện các tiểu dự án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
88. 1034/UBND 13/5/2019 Thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội Hội Cựu giáo chức xã Nghĩa Thuận khóa II nhiệm kỳ 2019-2024
89. 1033/UBND 13/5/2019 Hướng dẫn đề nghị khen thưởng thành tích năm học 2018-2019, triển khai đăng ký giao ước thi đua năm học 2019-2020
90. 1032/UBND 13/5/2019 Ủy quyền giải quyết công việc
91. 1031/UBND 13/5/2019 Thông báo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng và triển khai thi công xây dựng dự án đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà và khu dân cư dọc đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
92. 1027/UBND 13/5/2019 Trả lại đơn của ông Nguyễn Thanh Kha ở thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ
93. 1025/UBND 13/5/2019 Trả lời nội dung đơn của ông Lê Quang Vinh ở thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
94. 1024/UBND 13/5/2019 Tham mưu trả lời đơn và hướng dẫn cho ông Nguyễn Văn Tấn Tuấn ở thôn An Đại, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
95. 1022/UBND 13/5/2019 Góp ý kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
96. 1021/UBND 13/5/2019 Thu hồi phần diện tích đất ngoài quy hoạch thực hiện dự án: khu dân cư phía Tây đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn SôngVệ, huyện Tư Nghĩa
97. 1020/UBND 13/5/2019 Thu hồi phần diện tích đất ngoài quy hoạch thực hiện dự án : Đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương và khu dân cư Đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương, địa điểm: xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
98. 1019/UBND 13/5/2019 Thẩm định đề án giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tư Nghĩa
99. 1018/UBND 13/5/2019 Phối hợp tổ chức tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi giấy phép lái xe bằng bìa giấy sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET cho người dân tại huyện Tư Nghĩa
100. 2785/QĐ-UBND 10/5/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua giống lúa hỗ trợ nông dân xây dựng cánh đồng lớn vụ hè thu năm 2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 19514 văn bản