Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
61. 12/HĐND 17/5/2019 Điều chỉnh, bổ sung các dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tư Nghĩa
62. 118/TTr-UBND 17/5/2019 Đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019)
63. 1086/UBND 17/5/2019 Cho phép tổ chức tham qua và trải nghiệm ngoại khóa trong dịp hè, năm học 2018-2019 (đợt 2)
64. 1083/UBND 17/5/2019 Tham gia thẩm định dự án Xưởng cơ khí của Công Ty TNHH XDTMDV Bình Phúc
65. 1082/UBND 17/5/2019 Sửa chữa, cải tạo kênh tiêu Tây Hiệp – Vạn An, xã Nghĩa Hiệp
66. 1081/UBND 17/5/2019 Cải tạo, nâng cấp kênh N8-VC8-1, xã Nghĩa Thương
67. 1080/UBND 17/5/2019 Cải tạo, nâng cấp kênh NVC 2-7, xã Nghĩa Lâm
68. 1079/UBND 17/5/2019 Nạo vét mương tiêu từ cống tiêu số 9 đến Bàu Sen, xã Nghĩa Hiệp
69. 1078/UBND 17/5/2019 Sửa chữa, nâng cấp kênh N16-9 xã Nghĩa Mỹ
70. 1077/UBND 17/5/2019 Sửa chữa, máng ống thép kênh NVC 16-1, xã Nghĩa Kỳ
71. 1076/UBND 17/5/2019 Sửa chữa, nâng cấp bờ kênh đập Bà Thủ, xã Nghĩa Phương
72. 1075/UBND 17/5/2019 Sửa chữa, nâng cấp kênh N2-6, xã Nghĩa Thắng
73. 1070/UBND 17/5/2019 Báo cáo những nội dung liên quan đến việc giải quyết hồ sơ đề nghị thôi hưởng chế độ CĐHH của bà Phan Thị Thanh Thanh
74. 1069/UBND 17/5/2019 Đăng ký nhu cầu lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
75. 1066/UBND 17/5/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Rân ở thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
76. 1064/UBND 17/5/2019 Góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh “Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh”
77. 1062/UBND 17/5/2019 Đăng ký bổ sung danh mục dự án sử dụng dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình MTQG XDNTM
78. 1061/UBND 17/5/2019 Báo cáo đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới vùng DTTS và Miền núi giai đoạn 2010-2020
79. 1060/UBND 17/5/2019 Trả lời đơn đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư KDBĐS Phú Thịnh về dự án xây dựng và kinh doanh chợ Sông Vệ
80. 1059/UBND 17/5/2019 Bố trí địa điểm lắp đặt pano tuyên truyền về đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 19561 văn bản