Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
21. 98/BC-UBND 9/4/2019 Kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới
22. 97/BC-UBND 9/4/2019 Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND huyện Tư Nghĩa
23. 96/BC-UBND 9/4/2019 Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện giao quản lý tài sản, kế toán tai sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
24. 719/UBND 9/4/2019 Bổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Tư NghĩaBổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Tư Nghĩa
25. 717/UBND 9/4/2019 mua xuất TĐC tại khu tái định cư An Hội Bắc 1 (mở rộng ) phục vụ dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi
26. 716/UBND 9/4/2019 Thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án: khu dân cư dọc đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà
27. 710/UBND 9/4/2019 Chuyển đơn của bà Trần Thị Kim Ánh ở thôn La Hà 4, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
28. 708/UBND 9/4/2019 Báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn An Hội Bắc 3, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
29. 707/UBND 9/4/2019 Chuyển đơn của tộc họ Bùi Tá ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
30. 706/UBND 9/4/2019 Đôn đốc giải quyết trường hợp của ông Phạm Ngọc Quả ở thôn Xuân Phổ Tây, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (lần 2)
31. 705/UBND 9/4/2019 Xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện
32. 607/TB-UBND 9/4/2019 Nghỉ Lễ va treo cờ Tổ quốc Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019
33. 605/TB-UBND 9/4/2019 Về việc không thụ lý đơn tố cáo
34. 604/TB-UBND 9/4/2019 Rà soát diện tích đất PNN của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để lập bộ thuế Phi Nông nghiệp năm 2019
35. 1940/QĐ-UBND 9/4/2019 Chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 09 tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường công trình: đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
36. 1939/QĐ-UBND 9/4/2019 Chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 08 phi tư vấn trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính và cắm mốc quy hoạch công trình: đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
37. 1938/QĐ-UBND 9/4/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu, gói thầu tư vấn thẩm định giá công trình: Khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa
38. 1937/QĐ-UBND 9/4/2019 Kiện toàn Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của huyện Tư Nghĩa
39. 1933/QĐ-UBND 9/4/2019 Điều động công chức cấp xã
40. 1932/QĐ-UBND 9/4/2019 Điều động công chức cấp xã
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 18937 văn bản