Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
21. 2644/UBND 31/10/2018 Bổ sung nội dung kế hoạch 93/KH-BCĐ về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương thôn, TDP văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Tư Nghĩa năm 2018
22. 2643/UBND 31/10/2018 Đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Tư Nghĩa để thực hiện dự án : khu dân cư phía Nam C19 huyện Tư Nghĩa
23. 2642/UBND 31/10/2018 Thống nhất đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu ngắn ngày để GPMB triể khai thực hiện công trình: khu thể thao xã Nghĩa Thọ
24. 2640/UBND 31/10/2018 Tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn
25. 2639/UBND 31/10/2018 Triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017
26. 2638/UBND 31/10/2018 Xin điều chỉnh Công văn số 998/UBND-CNXD ngày 26/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
27. 2637/UBND 31/10/2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của UBND huyện
28. 2636/UBND 31/10/2018 Kiểm tra, giải quyết kiến nghị của nhân dân, dư luận xã hội trên địa bàn huyện quý III năm 2018
29. 2621/UBND 31/10/2018 Tổng kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
30. 253/TTr-UBND 31/10/2018 Đặt tín hiệu đèn giao thông tại nút giao thông giao nhau giữa tuyến đường QL 1 và tuyến đường Cụm Công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đi huyện Nghĩa Hành
31. 252/TTr-UBND 31/10/2018 Thẩm định điều chỉnh bản đồ địa chính khu đất TL 1/1000 dự án: khu dân cư phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
32. 7234/QĐ-UBND 30/10/2018 Điều chỉnh danh mục công trình thuộc tiêu chí giao thông trong Đề án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Mỹ, giai đoạn 2011-2017, định hướng đến năm 2020
33. 7231/QĐ-UBND 30/10/2018 Phê duyệt thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Thọ năm 2018
34. 7208/QĐ-UBND 30/10/2018 Phê duyệt điều chỉnh dự toán trích lục bản đồ địa chính và cắm mốc để phục vụ công tác GPMB công trình: Đường ngã ba Đào – Khánh Lạc, huyện Tư Nghĩa
35. 7207/QĐ-UBND 30/10/2018 Phân bổ kinh phí (đợt 1) thuộc nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất thuộc khu dân cư dọc đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà
36. 7206/QĐ-UBND 30/10/2018 Phân bổ kinh phí (đợt 1) từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng 30 lô đất ở thuộc khu dân cư phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
37. 7205/QĐ-UBND 30/10/2018 Bổ sung kinh phí cho các phòng, ban, đơn vị để chi trả tiền lương và chi trả trợ cấp một lần năm 2018
38. 7204/QĐ-UBND 30/10/2018 Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
39. 3275/TB-UBND 30/10/2018 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo công tác quản lý trật tự đô thị và môi trường trên địa bàn huyện quý III/2018
40. 301/BC-UBND 30/10/2018 Tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 16985 văn bản