Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
21. 1650/UBND 18/7/2019 Thống nhất đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu ngắn ngày và hỗ trợ di dời chậu kiểng để GPMB thực hiện dự án: khu dịch vụ đô thị Thiên Phúc (đoạn qua thị trấn La Hà và xã Nghĩa trung)
22. 1649/UBND 18/7/2019 Thống nhất đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu ngắn ngày và hỗ trợ di dời chậu kiểng để GPMB thực hiện dự án: khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát La Hà (tại thị trấn La Hà)
23. 1648/UBND 18/7/2019 Sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tư Nghĩa
24. 4742/QĐ-UBND 17/7/2019 Kiện toàn Hội đồng đánh giá về các thuyết minh dự án và hồ sơ dự án phát triển sản xuất thực hiện chương trình MTQG XDNTM năm 2018-2020 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
25. 4741/QĐ-UBND 17/7/2019 Kiện toàn Hội đồng thẩm định và tổ thư ký đánh giá xã duy trì tiêu chí quốc gia về y tế
26. 4740/QĐ-UBND 17/7/2019 Thành lập Tổ công tác kiểm tra chất lượng và an toàn thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
27. 4737/QĐ-UBND 17/7/2019 Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
28. 226/BC-UBND 17/7/2019 Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
29. 225/BC-UBND 17/7/2019 Hoạt động của Trang Thông tin điện tử huyện Tư Nghĩa 6 tháng đầu năm 2019
30. 1645/UBND 17/7/2019 Thu hồi phần diện tích đất ngoài quy hoạch thực hiện dự án: khu dân cư dọc đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương, địa điểm: xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
31. 1643/UBND 17/7/2019 Thống nhất chủ trươgn tổ chức chương trình gặp mặt Cựu học sinh Tư Nghĩa năm 2019
32. 1641/UBND 17/7/2019 Góp ý về chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố
33. 1639/UBND 17/7/2019 Xác nhận nguồn gốc đất dự án khu du lịch sinh thái Tam Nghĩa
34. 1638/UBND 17/7/2019 Triển khai công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường cung – cầu lao động năm 2019
35. 1637/UBND 17/7/2019 Giải quyết nội dung đơn của ông Tạ Văn Đổng, ở phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang
36. 1636/UBND 17/7/2019 Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng năm 2019-2020
37. 1635/UBND 17/7/2019 Góp ý phương án quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu tái định cư và cấp nướx sinh hoạt phục vụ nhân dân thôn An Hội Nam 2, bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghãi Kỳ, huyện Tư Nghĩa
38. 1613/TB-UBND 17/7/2019 Tổ chức lớp tập huấn điều tra, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi – đánh gái nước sạch nông thôn năm 2019
39. 4736/QĐ-UBND 16/7/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu gói thầu số 11 phi tư vấn bảo hiểm công trình: khu dân cư phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa
40. 1629/UBND 16/7/2019 Khẩn trương thực hiện một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu phi theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 20267 văn bản