Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
181. 7095/QĐ-UBND 24/10/2018 Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
182. 7094/QĐ-UBND 24/10/2018 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
183. 7093/QĐ-UBND 24/10/2018 Thành lập Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ năm 2018
184. 7092/QĐ-UBND 24/10/2018 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 thi công xây dựng công trình: khu dân cư điểm trường THCS Nghĩa Thương cũ
185. 7091/QĐ-UBND 24/10/2018 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án: Lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
186. 7087/QĐ-UBND 24/10/2018 Thu hồi đất (đợt 3) của ông (bà): Võ Thị Ngưu để xây dựng công trình: đường Nghĩa Phương – Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
187. 7086/QĐ-UBND 24/10/2018 Thu hồi đất (đợt 3) của ông (bà): Đào Thị Cát để xây dựng công trình: đường Nghĩa Phương – Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
188. 7085/QĐ-UBND 24/10/2018 Thu hồi đất (đợt 3) của ông (bà): Võ Thị Nga để xây dựng công trình: đường Nghĩa Phương – Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
189. 7084/QĐ-UBND 24/10/2018 Thu hồi đất (đợt 3) của ông (bà): Lê Thị Thân để xây dựng công trình: đường Nghĩa Phương – Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
190. 7083/QĐ-UBND 24/10/2018 Điều chỉnh Quyết định số 4013/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc thu hồi đất của UBND xã Nghĩa Phương để thực hiện dự án: Đường Nghĩa Phương – Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
191. 7081/QĐ-UBND 24/10/2018 Thu hồi đất (đợt 3) của ông (bà): Ngô Thị Giàu để xây dựng công trình: đường Nghĩa Phương – Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
192. 7080/QĐ-UBND 24/10/2018 Thu hồi đất (đợt 3) của ông (bà): Ngô Cẩm để xây dựng công trình: đường Nghĩa Phương – Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
193. 7079/QĐ-UBND 24/10/2018 Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 3) để GPMB thực hiện công trình: Đường Nghĩa Phương - Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, địa điểm: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
194. 7078/QĐ-UBND 24/10/2018 Giải quyết khiếu nại của ông NguyễnVinh, bà Ngô Thị Hiền ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
195. 7053/QĐ-UBND 24/10/2018 Điều chỉnh tiêu chí số 3 (thủy lợi) trong Đề án xây dựng nông thôn mới của xã Nghĩa Mỹ, giai đoạn 2011-2017, định hướng 2020
196. 7052/QĐ-UBND 24/10/2018 Điều chỉnh tiêu chí số 3 (thủy lợi) trong Đề án xây dựng nông thôn mới của xã Nghĩa Hiệp, giai đoạn 2011-2017, định hướng 2020
197. 291/BC-UBND 24/10/2018 Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
198. 2596/UBND 24/10/2018 Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng Trụ sở làm việc UBND huyện Tư Nghĩa
199. 2595/UBND 24/10/2018 Giải trình một số nội dung về dự án xây dựng kinh tế trang trại chăn nuôi tổng hợp của Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trà Giang
200. 7022/QĐ-UBND 23/10/2018 Kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Tư Nghĩa
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 16985 văn bản