Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 652/TB-UBND 17/5/2019 Kết luận của đồng chí Trần Thiên, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn xử lý nợ tiền điện HTXNN Tây Hiệpĩa năm 2019
2. 12/HĐND 17/5/2019 Điều chỉnh, bổ sung các dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tư Nghĩa
3. 118/TTr-UBND 17/5/2019 Đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019)
4. 1066/UBND 17/5/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Rân ở thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
5. 1064/UBND 17/5/2019 Góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh “Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh”
6. 1062/UBND 17/5/2019 Đăng ký bổ sung danh mục dự án sử dụng dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình MTQG XDNTM
7. 1061/UBND 17/5/2019 Báo cáo đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới vùng DTTS và Miền núi giai đoạn 2010-2020
8. 1060/UBND 17/5/2019 Trả lời đơn đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư KDBĐS Phú Thịnh về dự án xây dựng và kinh doanh chợ Sông Vệ
9. 1059/UBND 17/5/2019 Bố trí địa điểm lắp đặt pano tuyên truyền về đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS
10. 1058/UBND 17/5/2019 Đăng ký bổ sung danh mục dự án sử dụng dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình MTQG XDNTM
11. 1057/UBND 17/5/2019 Ban hành Văn bản lãnh đạo việc thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn huyện
12. 2867/QĐ-UBND 16/5/2019 Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 2) để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 623B (Quảng Ngãi – Thạch Nham), giai đoạn 2, địa điểm: xã Nghĩa Lâm, Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
13. 2865/QĐ-UBN33 16/5/2019 Thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học ngành giáo dục và đào tạo huyện
14. 136/BC-UBND 16/5/2019 Sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
15. 115/TTr-UBND 16/5/2019 Cho chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất gạch không nung, gạch Block Thiên Phúc
16. 1055/UBND 16/5/2019 Công nhận hiện trạng sử dụng đất, loại đất, nguồn gốc, diện tích, chủ sử dụng đất (đợt 4) đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa, đoạn qua xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
17. 1053/UBND 16/5/2019 Công nhận hiện trạng sử dụng đất, loại đất, nguồn gốc, diện tích, chủ sử dụng đất (đợt 4) đối với các Phần đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa, đoạn qua xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
18. 1052/UBND 16/5/2019 Chuyển đơn của ông Lê Quốc Khánh ở TDP 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
19. 1047/UBND 16/5/2019 Đề nghị thẩm định bản đồ địa chính khu đất (đợt 4) để thực hiện công trình: khu dân cư nông thôn mới Điền Chánh Hưng
20. 1046/UBND 16/5/2019 Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án chi tiết TL 1/500 dự án khu dân cư chỉnh trang ven sông Bàu Giang, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 19489 văn bản