Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1670/UBND 19/7/2019 Giải quyết đơn của ông Mai Bảy ở thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
2. 1668/UBND 19/7/2019 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Tấn Thu và các hộ dân ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
3. 1666/UBND 19/7/2019 Giải quyết đơn của ông Võ Văn Vân ở xóm 2 thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh
4. 1665/UBND 19/7/2019 Đôn đốc giải quyết đơn của bà Tôn Thị Ánh Nguyệt ở TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa (lần 2)
5. 4769/QĐ-UBND 18/7/2019 Phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ (đợt 7 (điều chỉnh, bổ sung đợt 3)) để thực hiện dự án: khu dân cư – dịch vụ kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông UBND huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
6. 4766/QĐ-UBND 18/7/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết TL 1/500, lập dự án đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án khu tái định cư và cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân thôn An Hội Nam 2 bị ảnh hưởng bở dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa kỳ, huyện Tư Nghĩa
7. 4765/QĐ-UBND 18/7/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu tư vấn đo đạc, trích lục bản đồ địa chính khu đất và cắm mốc GPMB phục vụ thu hồi đất thuộc dự án: khu tái định cư và cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân thôn An Hội Nam 2 bị ảnh hưởng bở dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa kỳ, huyện Tư Nghĩa
8. 4763/QĐ-UBND 18/7/2019 Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 05 tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu Phủ thuộc tuyến đường Cụm Công nghiệp La Hà, huyệnTư Nghĩa đi huyện Nghĩa Hành
9. 4760/QĐ-UBND 18/7/2019 Phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: nâng cấp, mở rộng và cải tạo trường THCS Nghĩa Thắng
10. 4759/QĐ-UBND 18/7/2019 Phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: nâng cấp, mở rộng và cải tạo trường tiểu học Tây Hòa
11. 4758/QĐ-UBND 18/7/2019 Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình: nâng cấp, mở rộng và cải tạo trường tiểu học Tây Hòa
12. 4757/QĐ-UBND 18/7/2019 Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình: nâng cấp, mở rộng và cải tạo trường THCS Nghĩa Thắng
13. 4756/QĐ-UBND 18/7/2019 Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
14. 4754/QĐ-UBND 18/7/2019 Phân bổ kinh phí để phát triển sự nghiệp CNTT, các phần mềm quản lý năm 2019
15. 4752/QĐ-UBND 18/7/2019 Phân bổ kinh phí để thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế năm 2019
16. 4750/QĐ-UBND 18/7/2019 Phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ
17. 228/BC-UBND 18/7/2019 Số liệu phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2020
18. 227/BC-UBND 18/7/2019 Rà soát báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 19/10/20016 của Tỉnh ủy (về phát triển dịch vụ) 6 tháng đầu năm 2019
19. 1659/UBND 18/7/2019 Bổ sung dự án các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Tư Nghĩa
20. 1652/UBND 18/7/2019 Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác thu ngân sách nhà nước trong thời gian đến
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 20267 văn bản