Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người (phương tiện thủy nhỏ) UBND huyện Tư Nghĩa GIAO THÔNG
2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người (phương tiện thủy nhỏ) đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu UBND huyện Tư Nghĩa GIAO THÔNG
3. Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông UBND huyện Tư Nghĩa GIAO THÔNG
4. Cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện UBND huyện Tư Nghĩa XÂY DỰNG
5. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị UBND huyện Tư Nghĩa XÂY DỰNG
6. Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến UBND huyện Tư Nghĩa XÂY DỰNG
7. Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị UBND huyện Tư Nghĩa XÂY DỰNG
8. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị UBND huyện Tư Nghĩa XÂY DỰNG
9. Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình UBND huyện Tư Nghĩa XÂY DỰNG
10. Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ UBND huyện Tư Nghĩa XÂY DỰNG
11. Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 đối với trường hợp nằm trong khu vực phải xin phép UBND huyện Tư Nghĩa XÂY DỰNG
12. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người (phương tiện thủy nhỏ) đối với trường hợp bị mất UBND huyện Tư Nghĩa GIAO THÔNG
13. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND huyện Tư Nghĩa ĐĂNG KÝ KINH DOANH
14. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai UBND huyện Tư Nghĩa ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
15. Đăng ký hộ kinh doanh UBND huyện Tư Nghĩa ĐĂNG KÝ KINH DOANH
16. Đăng ký hộ kinh doanh UBND huyện Tư Nghĩa XÂY DỰNG
17. Đăng ký hợp tác xã UBND huyện Tư Nghĩa ĐĂNG KÝ KINH DOANH
18. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND huyện Tư Nghĩa ĐĂNG KÝ KINH DOANH
19. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND huyện Tư Nghĩa ĐĂNG KÝ KINH DOANH
20. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai UBND huyện Tư Nghĩa ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10