Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 4586/QĐ-UBND 20/9/2017 Quyết định Kiện toàn Hội đồng xét duyệt hồ sơ đối tượng người có công với cách mạng
2. 287/BC-UBND 20/9/2017 Báo cáo Tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2007-2017
3. 1639/TB-UBND 20/9/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ xây dựng nông thôn mới 05 xã dự kiến về đích nông thôn mới: Nghĩa Trung, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Thọ, Nghĩa Thắng
4. 1772/UBND 19/9/2017 Công văn Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
5. 1631/TB-UBND 19/9/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua thiết kế các công trình (sửa chữa cầu Đá xã Nghĩa Hòa và cầu Ông Tổng, cầu Ngõ Ngạnh, xã Nghĩa kỳ)
6. 1630/TB-UBND 19/9/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện đầu tư các khu dân cư do huyện làm chủ đầu tư
7. 1629/TB-UBND 19/9/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Nghĩa Lâm về nội dung dịch bệnh trên gia súc theo phản ánh của Báo Quảng Ngãi và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5307/UBND-NNTN ngày 29/8/2017
8. 4579/QĐ-UBND 18/9/2017 Quyết định Phê duyệt danh sách hộ nghèo có nhu cầu vay vốn làm nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ đợt 2 ( 2017)
9. 4569/QĐ-UBND 18/9/2017 Quyết định Phân bổ kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2017 (đợt 2)
10. 4566/QĐ-UBND 18/9/2017 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) công trình: khu dân cư số 01, số 02 Năng Đông, xã Nghĩa Hiệp
11. 4565/QĐ-UBND 18/9/2017 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) công trình: Đường xã tuyến ngõ ông Lai– Ngõ ông Chớ, xã Nghĩa Thắng
12. 4564/QĐ-UBND 18/9/2017 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) công trình: Đường xã tuyến ngõ ông Tống Ân – Ngõ ông Huệ, xã Nghĩa Thắng
13. 4563/QĐ-UBND 18/9/2017 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) công trình: Đường xã tuyến ngõ ông Tặng – Cầu Gò Rộng, xã Nghĩa Thắng
14. 4562/QĐ-UBND 18/9/2017 Quyết định Thành lập tổ công tác kiểm tra cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn huyện
15. 4561/QĐ-UBND 18/9/2017 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6) công trình: khu dân cư phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
16. 4560/QĐ-UBND 18/9/2017 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) công trình: Đường từ UBND xã Nghĩa Kỳ đi đường La Hà – Nghĩa Thuận
17. 286/BC-UBND 18/9/2017 Báo cáo Kế hoạch bổ sung 02 xã: Nghĩa Thắng và Nghĩa Thọ thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2018
18. 1763/UBND 18/9/2017 Công văn Cam kết vốn đối ứng thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
19. 1759/UBND 18/9/2017 Công văn Mở lớp tập huấn về xử lý vi phạm trật tự xây dựng
20. 1628/TB-UBND 18/9/2017 Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo công tác Tài nguyên – môi trường, đất đai trên địa bàn huyện năm 2017
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 13337 văn bản