Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 1143/QĐ-UBND 10/3/2017 Bổ sung, thay thế thành viên Ban quản lý công trình đập dâng ruộng Ngót, xã Nghĩa Thọ
2. 64/BC-UBND 9/3/2017 Hoạt động quản cáo trên địa bàn huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2013-2016
3. 385/UBND 9/3/2017 Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tư Nghĩa
4. 384/UBND 9/3/2017 Thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tư Nghĩa
5. 383/UBND 9/3/2017 Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới (lần 2)
6. 382/UBND 9/3/2017 Thống nhất đơn giá bồi thường cây lúa để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình: mở rộng trụ sở làm việc làm việc Công an huyện Tư Nghĩa (tại thị trấn La Hà)
7. 380/UBND 9/3/2017 Phòng ngừa tình trạng thanh niên chống lệnh Nghĩa vụ quân sự
8. 374/UBND 9/3/2017 Rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
9. 211/TB-UBND 9/3/2017 Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua dự án đầu tư phát triển trồng cây Đinh lăng tại xã Nghĩa Điền
10. 202/TB-UBND 9/3/2017 Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn biện pháp chấn chỉnh việc xe tải nặng tham gia giao thông trên đê Hòa – Hà xã Nghĩa Hòa
11. 1142/QĐ-UBND 9/3/2017 Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu số 02, tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, dự án: Đường Nghĩa Phương, Nghĩa Mỹ huyện Tư Nghĩa
12. 1117/QĐ-UBND 9/3/2017 Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 06 thi công xây dựng và các công việc thuộc hạng mục chung công trình: Trường mầm non Nghĩa Thắng
13. 63/BC-UBND 8/3/2017 Các dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai thực hiện, không đưa đất vào sử dụng, đang hoạt động nhưng không đúng với ranh giới được giao đất, thuê đất trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
14. 372/UBND 8/3/2017 Tổ chức kỷ niệm ngày công tác xã hội Viện Nam 2017
15. 369/UBND 8/3/2017 Xin mở rộng đấu nối công trình đường La Hà – Nghĩa Thuận, đoạn QL 1 đến trường mầm non Sao Mai (La Hà), huyện Tư Nghĩa vào QL 1
16. 368/UBND 8/3/2017 Tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng thi công dự án : KDC phía Bắc trụ sở làm việc UBND huyện Tư Nghĩa
17. 367/UBND 8/3/2017 Thống nhất vị trí đổ đất thải tại xã Nghĩa Điền, phục vụ thi công đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
18. 365/UBND 8/3/2017 Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
19. 201/TB-UBND 8/3/2017 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn biện pháp giải quyết trường hợp của ông Trần Đính ở xã Nghĩa Thuận, bà Lê Thị Chương ở xã Nghĩa Thắng
20. 200/TB-UBND 8/3/2017 Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo việc thực hiện xây dựng các công trình thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 11132 văn bản