Trang chủ
  Văn bản mới nhất
   Tin ảnh
   Tiêu điểm
Huyện Hưng Nguyên – Tỉnh Nghệ An ủng hộ 100 triệu đồng cho huyện Tư Nghĩa khắc phục hậu quả lũ lụt
Huyện Tư Nghĩa tổ chức hiến máu tình nguyện đợt I năm 2018
Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày hội học sinh sinh viên
Ngày đưa:  25/02/2016 02:26:47 PM
Danh sách các phòng, ban, xã, thị trấn trực thuộc huyện Tư Nghĩa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UBND HUYỆN TƯ NGHĨA

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch: Lê Trung Thành

  Điện thoại: 055 3845558 – Fax 055 3845898

    Hộp thư đơn vị: tunghia@quangngai.gov.vn

Website: http://tunghia.quangngai.gov.vn

 

 

UBND huyện Tư Nghĩa

 
CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TƯ NGHĨA


 VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Chánh Văn phòng: Đỗ Ngọc Tây

Điện thoại: 3845558 – Fax  3845898

E-mail: tunghia@quangngai.gov.vn


 THANH TRA HUYỆN

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Chánh Thanh tra: Trương Anh Mai

Điện thoại: 2218443

  E-mail: ttra-tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

P.Trưởng phòng: Lê Đại Thắng

Điện thoại: 2218831

E-mail: tckh-tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TƯ PHÁP

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng phòng: Hồ Sỹ Long

Điện thoại: 3845978

E-mail: tp- tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG NỘI VỤ 

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

P.Trưởng phòng: Trần Thanh Tịnh

Điện thoại: 3913811

E-mail: nv- tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng phòng: Phạm Thị Bích Lệ

Điện thoại: 3845524

E-mail: ldtbxh- tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng phòng: Đoàn Việt Vân

Điện thoại: 3845514

E-mail: ktht- tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng phòng: Trương Quang Dũng

Điện thoại: 3845540

E-mail: gddt- tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng phòng: Phạm Viết Trí

Điện thoại: 2218512

E-mail: vhtt- tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng phòng: Tôn Long Nghênh

Điện thoại: 3845611

E-mail: tnmt- tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG Y TẾ

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

P.Trưởng phòng: Phạm Thị Thu Ba

Điện thoại: 3912946

E-mail: yt- tunghia@quangngai.gov.vn

   

ĐÀI TRUYỀN THANH

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng đài: Võ Thị Mai Huyền

Điện thoại: 3845537

E-mail: dtt- tunghia@quangngai.gov.vn

 

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Đội trưởng: Võ Văn Nhân

E-mail: dqlttdt- tunghia@quangngai.gov.vn

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Giám đốc: Nguyễn Nam

Điện thoại: 3845965

E-mail: bqlda- tunghia@quangngai.gov.vn

  

BAN QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP - TTCN

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3913965

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng phòng:Trần Thiên Thanh

Điện thoại: 3845556  

E-mail: nongnghiep- tunghia@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA ĐIỀN

Địa chỉ: Xã Nghĩa Điền – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845380

E-mail: nghiadien@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HÒA

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hòa – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845753

E-mail: nghiahoa@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA SƠN

Địa chỉ: Xã Nghĩa Sơn – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3847171 

E-mail: nghiason@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA THỌ

Địa chỉ: Xã Nghĩa Thọ – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845410

E-mail: nghiatho@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA LÂM

Địa chỉ: Xã Nghĩa Lâm – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3847121

E-mail: nghialam@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA THẮNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Thắng – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845371

E-mail: nghiathang@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XàNGHĨA THUẬN

Địa chỉ: Xã Nghĩa Thuận – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3916155

E-mail: nghiathuan@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA KỲ

Địa chỉ: Xã Nghĩa Kỳ – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845413

E-mail: nghiaky@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA TRUNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Trung – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845564

E-mail: nghiatrung@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA THƯƠNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Thương – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845688

E-mail: nghiathuong@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HIỆP

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hiệp – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845151

E-mail: nghiahiep@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA PHƯƠNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Phương – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845272

E-mail: nghiaphuong@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA MỸ

Địa chỉ: Xã Nghĩa Mỹ – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3848291

E-mail: nghiamy@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN LA HÀ

Địa chỉ: thị trấn La Hà – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3911679

E-mail: ttlaha@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN SÔNG VỆ

Địa chỉ: thị trấn Sông Vệ – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3848233

E-mail: ttsongve@quangngai.gov.vn​

 

   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5744171
Đang trực tuyến: 7024