Ngày đưa:  11/11/2011 10:09:24 AM
Phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

            a. Trình tự thực hiện:

            - Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:
            + Bước 1 : Cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.
            + Bước 2 : Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã.
            - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
            + Bước 1 : Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã kiểm tra nội dung hồ sơ nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn hòan chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì không tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ.
            + Bước 2 : UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, xem xét nếu đủ tiêu chuẩn thì hòan thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định, có văn bản kèm danh sách, hồ sơ nộp tại Phòng LĐ-TB và XH.
            + Bước 3: Phòng Lao động-TB và XH kiểm tra tính pháp lý, xem xét hồ sơ. Qua kiểm tra, nếu:
            Hồ sơ chưa đầy đủ tính pháp lý hoặc nội dung sai sót, không đủ điều kiện thì chuyển trả lại cho cấp xã.
             Hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định, tiến hành thẩm tra, xác minh, trình Hội đồng xét duyệt thành phố xem xét, tham mưu UBND cấp huyện có văn bản kèm danh sách gửi về Sở LĐ-TB và XH tỉnh Quảng Ngãi xem xét.
            b. Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.
            c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
            - Thành phần hồ sơ, bao gồm:
            + Bản khai của đối tượng (Mẫu số 1) hoặc Bản khai của thân nhân (mẫu số 1a).
            + Biên bản họp thống nhất giao người kê khai hồ sơ và đứng nhận trợ cấp (áp dụng cho đối tượng truy tặng) theo mẫu.
            + Biên bản xác minh của địa phương cấp xã, huyện theo mẫu;
            + Biên bản họp xét của quân dân chính cấp thôn;
            + Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã theo mẫu;
            + Tờ trình của UBND cấp xã kèm danh sách;
            + Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt cấp huyện;
            + Tờ trình của UBND cấp huyện kèm danh sách;
            - Số lượng hồ sơ: 06 bộ.         
            d. Thời hạn giải quyết: Không cụ thể.
            e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
            f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
            g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
            h. Lệ phí: Không.
            j. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Bản khai của đối tượng (mẫu số 1) hoặc Bản khai của thân nhân (mẫu số 1a).
            k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Những Bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Có 2 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ;
            - Có 2 con mà cả 2 con là liệt sỹ hoặc chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ;
            - Có từ 3 con trở lên là liệt sỹ;
            - Có 1 con là liệt sỹ, chồng và bản thân là liệt sỹ.
 
            l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
            - Pháp lệnh qui định danh hiệu Vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ngày 29/8/1994 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
            - Nghị định số 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ.
   Các tin,bài khác
   Công nhận liệt sĩ. (11/11/2011)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích