Ngày đưa:  11/11/2011 10:08:51 AM
Hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách người có công có khó khăn về nhà ở.

            a. Trình tự thực hiện:

            - Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:
            + Bước 1: Cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.
            + Bước 2: Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã.
            - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
            + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại UBND cấp xã kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân hoặc người được ủy quyền hòan chỉnh; nếu hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì không tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ.
            + Bước 2: UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, xem xét nếu đủ tiêu chuẩn thì hoàn thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định, có văn bản kèm danh sách nộp tại Phòng LĐ-TB và XH.
            + Bước 3: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội kiểm tra, xem xét tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
            - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cấp xã.    
            - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định, tham mưu UBND cấp huyện thành lập Đoàn kiểm tra thực trạng nhà ở hộ có công, Họp Ban chỉ đạo xem xét và tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định.
            b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.
            c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
            - Thành phần hồ sơ bao gồm:
            + Đơn đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở của đối tượng người có công (mẫu 01);
            + Biên bản họp xét của Hội đồng chính sách cấp xã;
            + Công văn đề nghị kèm danh sách.
            - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
            d. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
            e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
            f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
            g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
            h. Lệ phí: Không.
            j. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở của đối tượng người có công (mẫu 01).
            k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
            l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
            - Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa;
            - Công văn số 557/SLĐTBXH ngày 20/6/2008 về việc lập hồ sơ nhà ở hộ CCCM và hộ nghèo cần hỗ trợ xây dựng nhà ở giai đọan 2008-2011.
   Các tin,bài khác
   Công nhận liệt sĩ. (11/11/2011)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích