Ngày đưa:  11/11/2011 10:03:27 AM
Giải quyết chế độ trợ cấp tuất đối với vợ (hoặc chồng) liệt sĩ tái giá.

            a. Trình tự thực hiện:

            - Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:
            + Bước 1: Cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.
            + Bước 2: Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã.
            - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
            + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã kiểm tra nội dung hồ sơ nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn hòan chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì không tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ.
            + Bước 2: UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, xem xét nếu đủ tiêu chuẩn thì hòan thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định, lập danh sách và hồ sơ nộp tại Phòng LĐ-TB và XH.
            + Bước 3: Phòng Lao động - TB và XH kiểm tra, xem xét tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cấp xã. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định lập danh sách tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp huyện báo cáo Sở Lao động -TB và XH tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quyết định.
            b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.
            c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
            - Thành phần hồ sơ bao gồm:
            + Đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp tuất vợ (hoặc chồng) liệt sĩ tái giá (đối tượng viết tay);
            + Biên bản họp gia đình họ tộc của liệt sĩ đồng ý đề nghị giải quyết trợ cấp tuất cho vợ (hoặc chồng) liệt sĩ đã tái giá;
            + Biên bản họp xét của Quân Dân Chính thôn, tổ dân phố;
            + Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã;
            + Giấy chứng nhận tình hình thân nhân trong gia đình liệt sĩ (Mẫu số 3-LS2);
            + Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công hoặc giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.
            - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
            d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
            e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
            f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
            g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
            h. Lệ phí: Không.
            j. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Giấy chứng nhận tình hình thân nhân trong gia đình liệt sĩ (Mãu số 3-LS2).
            k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.
            l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
            - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
            - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
            - Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với các mạng;
            - Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
   Các tin,bài khác
   Công nhận liệt sĩ. (11/11/2011)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích