Ngày đưa:  11/11/2011 09:48:58 AM
Cấp lại Giấy chứng nhận đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

            a. Trình tự thực hiện:

            - Đối với cá nhân, hộ gia đình:
            + Bước 1: Cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.
            + Bước 2: Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã.
            - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
            + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã kiểm tra nội dung hồ sơ nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ nội dung theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ.
            + Bước 2: UBND cấp xã xem xét hồ sơ hòan thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định. Lập danh sách, hồ sơ nộp tại Phòng LĐ-TB và XH.
            + Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra nội dung hồ sơ:
            Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cấp xã để hoàn thiện theo qui định.    
           Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định trình lãnh đạo ký xác nhận đơn của đối tượng gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi xem xét cấp lại giấy chứng nhận.
            b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.
            c. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
            - Thành phần hồ sơ bao gồm:
            + Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. (Có xác nhận của UBND cấp xã và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố).
            + 02 tấm ảnh 3 x 4.
            - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
            d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
            e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
            f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
            g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ.
            h. Lệ phí: Không.
            j. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.
            k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận củ bị mất, hư, hỏng không còn sử dụng được.
            l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không.
   Các tin,bài khác
   Công nhận liệt sĩ. (11/11/2011)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích