Trang chủ
  Văn bản mới nhất
   Tin ảnh
   Tiêu điểm
Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” huyện Tư Nghĩa năm 2018
Trực báo kiểm tra tiến độ xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tại Thôn 2 – xã Nghĩa Lâm
Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày đưa:  26/04/2014 03:50:20 PM
DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ HUYỆN TƯ NGHĨA
Danh bạ thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức huyện Tư Nghĩa năm 2014

Họ và tên

Chức vụ

địa chỉ email đề nghị

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

Lâm Văn Đạm

UV TT

lvdam-tunghia@quangngai.gov.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

tunghia@quangngai.gov.vn

Huỳnh Chánh

CT

hchanh-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Thị Phương Lan

PCT

ntplan-tunghia@quangngai.gov.vn

Cao Can

PCT

ccan-tunghia@quangngai.gov.vn

Lê Trung Thành

PCT

ltthanh-tunghia@quangngai.gov.vn

VP HĐND&UBND

 

vp-tunghia@quangngai.gov.vn

Phạm Cảnh

CVP

pcanh-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Hữu Trưởng

PCVP

nhtruong-tunghia@quangngai.gov.vn

Đặng Thị Lệ Tâm

NV

dtltam-tunghia@quangngai.gov.vn

Trần Văn Chính

PCVP

tvchinh-tunghia@quangngai.gov.vn

Huỳnh Thị Ngọc Nga

Cán sự

htnnga-tunghia@quangngai.gov.vn

Trần Minh Cảnh

CV

tmcanh-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Văn Trinh

CV

nvtrinh-tunghia@quangngai.gov.vn

Võ Duy Nhật Bảo

CV

vdnbao-tunghia@quangngai.gov.vn

PHÒNG NỘI VỤ

 

nv-tunghia@quangngai.gov.vn

Phạm Văn Kiên

TP

pvkien-tunghia@quangngai.gov.vn

Ngô Thành Tâm

PTP

nttam-tunghia@quangngai.gov.vn

Trần Thanh Tịnh

CV

tttinh-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Thị Phấn

CV

ntphan-tunghia@quangngai.gov.vn

PHÒNG LĐ TB&XH

 

ldtbxh-tunghia@quangngai.gov.vn

Trương Khắc Minh

TP

tkminh-tunghia@quangngai.gov.vn

Võ Văn Luận

PTP

vvluan-tunghia@quangngai.gov.vn

Võ Đình Hưng

PTP

vdhung-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

KTV

nttthuy-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Kim Lan

Cán sự

nklan-tunghia@quangngai.gov.vn

Huỳnh Thị Thuý Vân

CV

httvan-tunghia@quangngai.gov.vn

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 

tnmt-tunghia@quangngai.gov.vn

Tôn Long Nghênh

TP

tlnghenh-tunghia@quangngai.gov.vn

Võ Văn Nhân

PTP

vvnhan-tunghia@quangngai.gov.vn

Trần Văn Huệ

CV

tvhue-tunghia@quangngai.gov.vn

Võ Văn Mẫn

CV

vvman-tunghia@quangngai.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH        

 

tckh-tunghia@quangngai.gov.vn

Lê Minh

PTP

lminh-tunghia@quangngai.gov.vn

Huỳnh Ngọc Quận

TP

hnquan-tunghia@quangngai.gov.vn

Huỳnh Thị Tuyết

KT viên

httuyet-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Thành Ngân

CV

ntngan-tunghia@quangngai.gov.vn

Phạm Thị Bích Lệ

PTP

ptble-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Văn Ba

CV

nvba-tunghia@quangngai.gov.vn

Đinh Thị Thiên Nga

CV

dttnga-tunghia@quangngai.gov.vn

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

 

ct-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Nam

TP

nnam-tunghia@quangngai.gov.vn

Võ Văn Viễn

CV

vvvien-tunghia@quangngai.gov.vn

Đoàn Việt Vân

Phó TP

dvvan-tunghia@quangngai.gov.vn

Tạ Đức

Cán sự

tduc-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Lệ Hà

CV

nleha-tunghia@quangngai.gov.vn

Bùi Thị Hồng Cẩm

KTV

bthcam-tunghia@quangngai.gov.vn

Cao Thanh Tuyên

CV

cttuyen-tunghia@quangngai.gov.vn

THANH TRA

 

ttra-tunghia@quangngai.gov.vn

Trương Anh Mai

Chánh TT

tamai-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Tấn Hồng

PCTTra

nthong-tunghia@quangngai.gov.vn

Đặng Thị Xuân Trang

Ttra viên

dtxtrang-tunghia@quangngai.gov.vn

PHÒNG TƯ PHÁP

 

tp-tunghia@quangngai.gov.vn

PHÒNG NN&PTNT

 

nn-tunghia@quangngai.gov.vn

Trần Thiên Thanh

TP

ttthanh-tunghia@quangngai.gov.vn

Trần Tấn

PTP

ttan-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Sự

PTP

nsu-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Hồng Long

CV

nhlong-tunghia@quangngai.gov.vn

Phạm Nhẫn

CV

pnhan-tunghia@quangngai.gov.vn

Trần Đình Long

CV

tdlong-tunghia@quangngai.gov.vn

Lâm Văn Nhiều

CV

lvnhieu-tunghia@quangngai.gov.vn

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  

 

gd-tunghia@quangngai.gov.vn

Đinh Hồng Mai

TP

dhmai-tunghia@quangngai.gov.vn

Tạ Lối

PTP

tloi-tunghia@quangngai.gov.vn

Trịnh Nhật Hưng

CV

tnhung-tunghia@quangngai.gov.vn

Mai Thị Nhựt

CV

mtnhut-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Văn Lâm

KT viên

nvlam-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Văn Vinh

GV THCS chính

nvvinh-tunghia@quangngai.gov.vn

Đinh Duy Tính

GV THCS chính

ddtinh-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Thị Kim

GV THCS chính

ntkim-tunghia@quangngai.gov.vn

Đinh Duy Cường

CV

ddcuong-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Thị Minh Tuyết

CV

ntmtuyet-tunghia@quangngai.gov.vn

PHÒNG Y TẾ

 

yt-tunghia@quangngai.gov.vn

Bùi Văn Tiến

TP

bvtien-tunghia@quangngai.gov.vn

Phạm Thị Thu Ba

Đ Dưỡng

pttba-tunghia@quangngai.gov.vn

PHÒNG VĂN HÓA và THÔNG TIN

 

vhtttt-tunghia@quangngai.gov.vn

Phạm Viết Trí

TP

pvtri-tunghia@quangngai.gov.vn

Phạm Văn Tuyển

PTP

pvtuyen-tunghia@quangngai.gov.vn

Lâm Thị Thu Nhuận

CV

lttnhuan-tunghia@quangngai.gov.vn

Võ Đức Quý

Cán sự

vdquy-tunghia@quangngai.gov.vn

Phạm Văn Thu

Họa sỹ TC

pvthu-tunghia@quangngai.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Thảo

NV Thư viện

nttthao-tunghia@quangngai.gov.vn

Tô Văn Sáu

TT viên

tvsau-tunghia@quangngai.gov.vn

Mai Anh Đạt

HLV